28.04.2021

Cubusan for aktiv luftdesinfisering på legekontor:

Cubusan for aktiv luftdesinfisering på legekontor:På venterommet hos dr. Werle er Cubusan montert i taket og fjerner bakterier og virus effektivt.

"Det var teknikken som overbeviste meg"

 

For å øke pasientenes sikkerhet har legen Andreas Werle i Sulz i Vorarlberg i Østerrike utstyrt legekontoret med luftdesinfisereren Cubusan. I tre uker har luftdesinfiseringsboksen effektivt fjernet virus og bakterier på venterommet, i mottaket og i gangene. 

 

Dr. Werle, som har teknisk bakgrunn, er overbevist om virkemåten bak Cubusan-teknikken. I motsetning til konvensjonelle apparater gir Cubusan permanent beskyttelse i sanntid. "Luften i legekontorlokalene holdes bortimot permanent fri for mikroorganismer (99,9 %) ved hjelp av Cubusan-teknikken. Etter å ha sett nøye gjennom dokumentasjonen, inkl. tekniske ekspertrapporter, liker jeg virkelig den tekniske tilnærmingen med permanent fjerning av mikroorganismer på stedet – i motsetning til luftsirkulasjon og bakterie- og virusdreping som kun skjer direkte i apparatet. Ved luftsirkulasjon oppstår det bevegelse av potensielt smittefarlige aerosoler gjennom rommet rundt medarbeidere og pasienter. Det gir meg ingen god følelse".

 

www.cubusan.com

 SHARE:

Smittefaren er redusert, velværen økt.

På et legekontor er smittefare et konstant tema, og pasientene kvier seg ofte for å besøke kontoret "med alle de syke". Dette gjelder særlig nå i pandemien, men også ved sesonginfluensa. Da dr. Werle blir spurt hva pasientene og medarbeiderne synes om apparatene, svarer han: "Ved første møte var pasientene svært interessert i apparatet og ville vite hvorfor jeg som lege hadde valgt det. De fikk nøye forklart hvordan Cubusan fungerer og hvor effektiv den er. Medarbeiderne mine er også positivt innstilt til Cubusan. De er nok glad for å kunne jobbe i så rene omgivelser med ekstra infeksjonsbeskyttelse fra Cubusan".

 

Dr. Werle er overbevist om at det gis ekstra infeksjonsbeskyttelse: "Etter å ha installert Cubusan-teknologien er jeg personlig overbevist om at vi har tatt enda et viktig steg for å minimere infeksjonsrisikoen generelt og spesielt med tanke på de forskjellige koronavirusvariantene, inklusive de mutasjonene som er å forvente."

 

På den korte tiden han har hatt apparatene, er han svært fornøyd med dem, og han slår dem av og på med en mobil-app. Apparatene er montert i taket, og de avgir svært lite støy, kun 32 desibel.