INNOVATIVE: Sterex plasma technology.

Make germs and unpleasant odors a thing of the past!

Lukkede tørkeløsninger. Tørkeskap

Primus Serien: 

 

Lukkede tørkeløsninger med SpeedDry teknologi. Rask sirkulasjonstørking.

Econ Serien:
Lukkede tørkeløsninger med Greendry teknologi. Energieffektiv kondenstørking.

I tillegg til energibesparelsene, vil du oppleve et upåvirket inneklima fordi fukten trekkes ut av skapet til sluk eller lagringstank. Du kan også ha en lavere omgivende temperatur enn vanlig, skapet vil være effektivt fra 7° C og oppover. 

 

INNOVATIV: Sterex plasma teknologi. Bakterier og ubehagelig lukt tilhører fortiden!

Lukkede tørkeløsninger. Tørkeskap.