"Desifinsiert"-klistremerke

78-300-559

Det blir stadig viktigere å kommunisere at leieutstyret er hygienisk. Gjør kundene oppmerksom på hvor rent alt er og at dere ivaretar kundenes helse. Kvalitetsmaterialet i dette klistremerket gjør at det er spesielt enkelt å sette på. I tillegg er det UV-bestandig. Dermed kan klistremerket også festes til inventar eller glassflater som er utsatt for sollys.