Sperrebåndstolpe 3,4 m

55-100-620

Styring av kundestrømmen er spesielt nødvendig ut fra et hygienisk synspunkt. Ved å bruke sperrebåndstolper hindrer du at kundene møter hverandre på kryss og tvers, og det bremser dermed kundenes bevegelser i butikken. Sperrebåndstolpene og sperrebåndene til veggmontering (varenr. 55-100-630) kan kombineres avhengig av tilgjengelig plass. Eksklusivt veggfeste til sperrebånd (55-100-635).