Personvernerklæring

WINTERSTEIGER tar personvernet ditt på alvor. Ettersom personvern hos WINTERSTEIGER derfor også har høystatus, behandles dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernrettslige bestemmelser (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27.04.2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen), den østerrikske personvernloven av 2018 (DSG 2018), den østerrikske telekommunikasjonsloven av 2003 (TKG 2003)).

 

Under finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger dine i forbindelse med vårt nettilbud og vår nettside.

 

Behandlingsansvarliges kontaktopplysninger

 

Behandlingsansvarlig for nettsidene

www.wintersteiger.com

www.wintersteiger-shop.com

www.boot-doc.com

www.wismo.shop og www.aroundyou.wismo.shop
www.cubusan.com  

 

WINTERSTEIGER AG

Johann-Michael-Dimmelstraße 9

A-4910 Ried im Innkreis

 

Organisasjonsnummer: FN 111807y

 

Hvis du har spørsmål om hvordan dataene dine behandles hos WINTERSTEIGER AG, kan du gjerne kontakte oss på følgende måte:

via brev til adressen som er oppført over, til behandlingsansvarlig

på telefon: +43 7752 919-0

via e-post: datenschutz@wintersteiger.at

For alle spørsmål om personvern og de registrertes rettigheter kan du ta kontakt med vår behandlingsansvarlige via kontaktopplysningene over.

 

Databehandling – generell informasjon

 

Vi behandler dine personopplysninger ansvarsbevisst og kun i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser.

 

Personopplysninger registreres kun når de stilles til disposisjon av deg, f.eks. i forbindelse med en bestilling på nett, et spørreskjema eller en registrering.

 

Personopplysninger gis kun videre i henhold til gjeldende lover. Vi gir brukernes personopplysninger kun videre til tredjeparter hvis dette skjer f.eks. på grunnlag av samtykket ditt iht. art. 6 avsn. 1 lit a i personvernforordningen, kreves på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit b i personvernforordningen i forbindelse med kontrakter, er nødvendig på grunnlag av rettslige forpliktelser iht. art. 6 avsn. 1 lit c i personvernforordningen eller skjer på grunnlag av berettigede interesser iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen (økonomisk og effektiv forretningsvirksomhet).

 

Behandling av personopplysninger ved besøk på vår nettside

 

Du kan i prinsippet besøke nettsidene våre uten å oppgi opplysninger om din person. Når nettsiden åpnes, registreres informasjonen nedenfor automatisk og lagres midlertidig i en såkalt nettserverloggfil:

 

 • IP-adressen til den internettkompatible enheten som åpner siden
 • dato og klokkeslett for tilgangen
 • mengden sendte data i byte
 • navn på og URL for filen som hentes ut
 • nettsiden/applikasjonen som tilgangen skjer fra (URL-adresse for referanseområde)
 • nettleseren du bruker og ev. operativsystemet på den internettkompatible datamaskinen

 

Vi kan ikke påvirke den automatiske lagringen av data. Dataene som samles inn, viser ikke din identitet og ekstraheres heller ikke av oss.

 

Dataene som er oppført over, brukes av oss med følgende mål:

 

 • sikring av problemfri forbindelse
 • sikring av komfortabel bruk av nettsiden
 • evaluering av systemets sikkerhet og stabilitet
 • statistisk evaluering av dataene for optimering av vår nettopptreden og teknikken som ligger bak denne

 

De ovennevnte opplysningene lagres i 120 uker og sikres deretter i videre 6 måneder.

 

Rettsgrunnlaget for behandling av de ovennevnte opplysningene er vår berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen, noe som også framgår av formålene som er oppført over.

 

Kontakt

 

Når du tar kontakt med oss (via kontaktskjema eller e-post), behandles de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med behandlingen av kontaktforespørselen og avvikling av denne, eller for kontraktforberedelse og -oppfylling, basert på rettsgrunnlaget i art. 6 avsn. 1 lit b i personvernforordningen, for gjennomføring av tiltak før kontrakten inngås.

 

Vi behandler følgende personopplysninger i forbindelse med kontakt ved hjelp av kontaktskjemaene våre på nettsiden:

 

 • firma
 • tittel
 • tittel (valgfritt), fornavn, etternavn
 • e-postadresse
 • adresse
 • telefonnummer, faks
 • Nettsted
 • Din individuelle melding

 

Dine opplysninger lagres i vårt CRM-system (customer relation management) eller i et lignende behandlingssystem for forespørsler.

 

Vi benytter CRM-systemet fra leverandøren SAP på grunnlag av våre berettigede interesser (effektiv og rask behandling av brukerforespørsler). Til dette har vi inngått en avtale med leverandøren iht. art. 28 i personvernforordningen, hvor denne forplikter seg til å behandle brukerdataene utelukkende i samsvar med våre anvisninger og til å overholde EUs personvernnivå.

 

Dataene behandles så lenge forretningsforholdet foreligger. Hvis forretningsforholdet avsluttes, lagres dataene også etter at forretningsforholdet er over iht. gjeldende lovfestede bestemmelser.

 

 

Nyhetsbrev

 

Via vårt nyhetsbrev kan du få informasjon om produkter, tjenester og nyheter.

 

For å motta nyhetsbrevet kan du registrere deg på nettsiden vår. I forbindelse med registreringen for nyhetsbrevet behandler vi følgende personopplysninger:

 

 • firma (valgfritt)
 • tittel
 • tittel (valgfritt), fornavn, etternavn
 • e-postadresse
 • adresse
 • telefonnummer (valgfritt)
 •  Brukeradferd (åpning av nyhetsbrevet, klikk på lenker i nyhetsbrevet)

 

Dataene brukes for tilsending av nyhetsbrev om produktnyheter, kundebruk, kurs og tjenestetilbud, arrangementer og messeterminer, nyheter fra foretaket.

 

Behandlingen av dine data for tilsending av nyhetsbrevet skjer på grunnlag av samtykket ditt iht. art. 6 avsn. 1 lit a i personvernforordningen og på grunnlag av vår berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen i forbindelse med et eksisterende kundeforhold for å informere deg om produktnyheter, kundebruk, kurs og tjenestetilbud, arrangementer og messeterminer, nyheter fra foretaket.

 

Registrering for nyhetsbrevet skjer i en såkalt “double-opt-in”-prosedyre (dobbeltvalg). Etter registreringen mottar du en e-post hvor du blir bedt om å bekrefte registreringen din. Denne bekreftelsen er nødvendig for at det skal være umulig å registrere seg med fremmede e-postadresser. Registreringer for nyhetsbrevet protokollføres for å kunne dokumentere registreringsprosessen iht. rettslige krav. Til dette hører lagring av registrerings- og bekreftelsestidspunktet samt IP-adressen. Endringer av dine personopplysninger som er lagret hos firmaet som leverer forsendelsestjenestene, protokollføres også.

 

For å sende og analysere vårt nyhetsbrev bruker vi programvaren “Phillit” fra leverandøren abm Feregyhazy & Simon GmbH, Unterhaidstraße 17, A-4050 Traun på grunnlag av vår berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen (effektiv og rask behandling av brukerforespørsler). Denne leverandøren registrerer åpnings- og klikkadferd. Konkret spores følgende informasjon: Tidsvindu for levering og hvilken lenke det ble klikket på.

 

Det er frivillig å motta nyhetsbrevet. Vi leverer våre tjenester uavhengig av om du abonnerer på nyhetsbrevet eller ikke.

 

Opplysningene dine lagres til du trekker tilbake samtykket ditt eller til du melder deg av fra nyhetsbrevet. Utover dette lagres kun absolutt nødvendige data på grunn av gjeldende lovfestede bestemmelser eller oppbevaringsplikter i forbindelse med dokumentasjon eller tilbaketrekking av samtykket.

 

Tilbaketrekking/avmelding: Du kan når som helst avslutte tilsendingen av nyhetsbrevet via e-post eller ved å klikke på en lenke nederst i hvert nyhetsbrev. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykket ditt for framtidig tilsending av nyhetsbrevet via e-post på unsubscribe@wintersteiger.com. Da fjernes du umiddelbart fra adresselisten.

 

 

Søknader og søknadsskjemaer på nettet

 

Vi søker etter motiverte og engasjerte medarbeidere og gleder oss over din interesse for å jobbe hos WINTERSTEIGER. Du kan også søke på nett via søknadsskjemaet vårt.

 

Vi behandler følgende personopplysninger i forbindelse med søknaden:

 

 • tittel
 • tittel (valgfritt), fornavn, etternavn
 • adresseopplysninger, kontaktopplysninger
 • e-postadresse
 • fødselsdato
 • søknadsdokumenter (søknadsbrev, CV-er, vitnemål, attester o.a.) og alle andre data og bilder som er inkludert i søknadsdokumentene

 

Hvis du søker på nett med vårt søknadsskjema, ber vi også om følgende personopplysninger:

 

 • statsborgerskap
 • ønsket stilling
 • ønsket arbeidsomfang (fulltid/deltid)
 • informasjon om utdanning (studieretning/skole, språkkunnskaper, yrkeserfaring [valgfritt])
 • avtjent førstegangstjeneste (valgfritt)
 • villighet til å reise
 • oppsigelsestid (valgfritt), tidligst mulige tiltredelsesdato (valgfritt)
 • forestillinger om lønn (valgfritt)
 • Last opp diverse dokumenter (slik som CV inkl. bilde, søknadsbrev, vitnemål) (valgfritt)
 • din personlige kommentar (valgfritt)

 

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med en konkret søknadsprosess, behandles utelukkende for gjennomføring av søknadsprosessen og kontakt med deg samt til lagring av informasjon (hvis du har gitt samtykke til dette). Det henvises til at behandlingen av bilder du har sendt inn, kun skjer for gjenkjenning og tilordning av søknadsdokumenter, og at annen behandling for andre formål er utelukket.

 

Tilgang til dine data gis til ansvarlige medarbeidere hos Wintersteiger AG som er involvert i personalutvalgsprosessen. Hvis du har søkt på en konkret stilling i foretaket og denne stillingen allerede er besatt, eller hvis du har sendt en initiativsøknad, leder vi søknadsdokumentene dine gjerne videre internt i foretaket og/eller til gjeldende konsernselskap hvis du også er interessert i en annen stilling som du kan være aktuell for som søker. Vi innleder en videresending når du har gitt ditt samtykke. Søkeropplysningene dine vil ikke behandles eller videreformidles utover dette.

 

Databehandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse (art. 6 avsn. 1 lit b i personvernforordningen, samt ditt samtykke iht. art. 6 avsn. 1 lit a i personvernforordningen). Mange søkere oppgir følsomme opplysninger i forbindelse med søknaden (religion, helsedata osv.). For å kunne behandle disse dataene i henhold til gjeldende lover trenger vi ditt samtykke (art. 9 avsn. 2 lit a i personvernforordningen), ellers blir opplysningene slettet umiddelbart. Søkere blir bedt om å ikke oppgi følsomme opplysninger i forbindelse med søknaden, eller om å gjøre disse ugjenkjennelige. Dersom dette likevel skjer, anser vi det som om du har oppgitt denne informasjonen til behandling frivillig.

 

Dataene som du har formidlet til oss i forbindelse med søknaden, lagres i syv måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet på grunn av gjeldende lovfestede bestemmelser (GIBG, BEinstG). For en eventuell lengre lagring av informasjon i forbindelse med søknaden, vil vi først innhente ditt samtykke.

 

Hvis du trekker tilbake søknaden, slettes opplysningene dine umiddelbart. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket du har gitt til innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger i forbindelse med søknadsprosessen, kan du gjøre dette via e-post til:

personal@wintersteiger.at.

 

Dersom tjenesteforholdet avsluttes, blir du informert spesielt om behandlingen av dataene dine i forbindelse med tjenesteforholdet.

 


Nettbutikk wismo.shop

Utvalgte WINTERSTEIGER-produkter kan bestilles via nettbutikken wismo. Denne nettbutikken retter seg både mot foretak og forbrukere. I denne sammenhengen behandles data iht. denne personvernerklæringen.

 

 

o   Nyhetsbrev

Du har muligheten til registrere deg for å motta nyhetsbrevet fra wismo i nettbutikken eller via våre representasjoner i sosiale medier (Facebook, Instagram) eller via wismos startsider. Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev, gir du ditt samtykke til å motta informasjon. Behandlingen av dataene dine for tilsending av nyhetsbrevet skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. art. 6 avsn. 1 lit a i personvernforordningen. I forbindelse med registreringen for nyhetsbrevet behandler vi følgende personopplysninger:

 

 •         e-postadresse
 •         brukeradferd (åpning av nyhetsbrevet, klikk på lenker i nyhetsbrevet)
 •         samt ev. fra opplysninger du har gitt frivillig, slik som f.eks. interesseområder

 

Ved å klikke på avkrysningsboksen samtykker du i at nevnte personopplysninger behandles for å kunne sende deg informasjon om wismos nettbutikk og aktuelle tilbud via e-post. Åpning av kundekonto og avvikling av bestillingene dine i nettbutikken, er uavhengig av dette samtykket.

 

Registrering for nyhetsbrevet fra wismo skjer i en såkalt “double-opt-in”-prosedyre (dobbelvalg). Etter registreringen mottar du en e-post hvor du blir bedt om å bekrefte registreringen din. Denne bekreftelsen er nødvendig for at det skal være umulig å registrere seg med fremmede e-postadresser. Registreringer for nyhetsbrevet protokollføres for å kunne dokumentere registreringsprosessen iht. rettslige krav. Til dette hører lagring av registrerings- og bekreftelsestidspunktet samt IP-adressen. Endringer av dine personopplysninger som er lagret hos firmaet som leverer forsendelsestjenestene, protokollføres også.

 

Forsendelsen av nyhetsbrevet skjer ved hjelp av leverandør av forsendelsestjenester Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Tyskland. Personvernbestemmelsene til denne tjenesteleverandøren finner du her: https://de.sendinblue.com/dsgvo/. Leverandøren av forsendelsestjenester brukes på grunnlag av våre berettigede interesser iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen og en ordrebehandlingskontrakt iht. art. 28 avsn. 3 s. 1 i personvernforordningen.

 

Opplysningene dine lagres til du trekker tilbake samtykket ditt eller til du melder deg av fra nyhetsbrevet. Utover dette lagres kun absolutt nødvendige data på grunn av gjeldende lovfestede bestemmelser eller oppbevaringsplikter i forbindelse med dokumentasjon eller tilbaketrekking av samtykket.

 

Tilbaketrekking/avmelding: Du kan når som helst avslutte tilsendingen av nyhetsbrevet via e-post eller ved å klikke på en lenke nederst i hvert nyhetsbrev. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykket ditt for framtidig tilsending av nyhetsbrevet via e-post på unsubscribe@wintersteiger.com. Da fjernes du umiddelbart fra adresselisten.

 

 

o   Data fra bestillingsprosess

Hvis du bestiller varer i wismo-nettbutikken, behandles følgende data for avvikling av bestillingen:

 •         tittel
 •         fornavn, etternavn
 •         fødselsdato
 •         e-postadresse
 •         leverings- og fakturaadresse
 •         ev. organisasjonsnummer (hvis du er et foretak)
 •         opplysninger om kjøpet ditt (detaljert informasjon om bestilte produkter)
 •         kundenummer

Disse opplysningene behandles på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit b i personvernforordningen for oppfylling av kontrakter, og lagres for en varighet som er fastsatt i lovbestemte oppbevaringsfrister. Dersom nødvendige data ikke stilles til disposisjon, er det ikke mulig å avvikle kjøpet og åpne kundekontoen.

Du kan bestille som gjest eller opprette en kundekonto som gjør det lettere å behandle bestillingene dine. For dette formålet behandles det i tillegg et passord som du velger. Hvis du oppretter en kundekonto, godkjenner du at dataene dine lagres så lenge du eier kundekontoen. Hvis du ikke lenger godkjenner databehandlingen, kan du få kundekontoen din slettet (forespørsel til datenschutz@wismo.shop).

For å oppfylle kontrakten kan det være nødvendig at dataene dine formidles videre til våre datterforetak iht. art. 6 avsn. 1 lit b i personvernforordningen.

 

 

o   Betalingsprosess

Betalingsprosessen avvikles via vår leverandør av betalingstjenester, Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). Dine data, slik som e-postadresse, for- og etternavn, fødselsdato, adresse og telefonnummer, hvis påkrevd; dammen med data som er nødvendig for transaksjonen (artikkel, fakturabeløp, bestillingsdato og bestillingstidspunkt), overføres da automatisk til Klarna straks du kommer inn i betalingsområdet. Dette skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit b i personvernforordningen, som godkjenner behandling av data for oppfylling av en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse. Dataene dine behandles deretter av Klarna iht. selskapets egne personvernerklæring. Vi får ingen tilgang til dine betalingsdata.

 

o   Konkurranser

Av og til arrangerer vi konkurranser i sammenheng med wismo-nettbutikken. Du finner informasjon om behandlingen av opplysningene dine i forbindelse med konkurranser i de gjeldende konkurransevilkårene. 

 

o   Integrering av tjenester fra tredjepart

Vi benytter Hotjar for å forstå behovene til brukerne våre bedre og optimere tilbudet på og opplevelsen av denne nettsiden. Bruken av Hotjar og lagring av Hotjar-informasjonskapsler skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen. Ved hjelp av teknologien fra Hotjar får vi bedre forståelse for opplevelsen til våre brukere (f.eks. hvor mye tid brukerne tilbringer på hvilke sider, hvilke lenker de klikker på, hva de liker og ikke liker osv.), og dette hjelper oss med å tilpasse tilbudet vårt til tilbakemeldingene fra brukerne våre. Hotjar arbeider med informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om brukeradferd og terminalene deres, spesielt enhetens IP-adresse (registreres og lagres kun i anonymisert form ved bruk av nettsiden), skjermstørrelse, enhetstype (UDI - unique device identifiers), informasjon om nettleseren som brukes, sted (kun land), for å vise nettsiden vår på ønsket språk.  Hotjar lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil på vegne av oss. I henhold til kontrakten, er det forbudt for Hotjar å selge dataene som er samlet inn på vegne av oss. Mer informasjon om Hotjar og registrerte data finner du i personvernerklæringen fra Hotjar via følgende lenke: https://www.hotjar.com/privacy.

Hvis du ønsker å deaktivere registrering av data via Hotjar, klikker du på følgende lenke og følger instruksjonene der: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

Datasikkerhet

 

Når personopplysningene dine formidles til oss, f.eks. i forbindelse med en bestilling, krypteres de med SSL (Secure Socket Layer). Takket være SSL-krypteringene blir personopplysningene dine gjort ugjenkjennelige før de overføres til WINTERSTEIGER-serveren, slik at tredjeparter ikke kan rekonstruere dem. I forbindelse med denne krypteringsprosessen sikres det også at dataene dine kun sendes til serveren de ble hentet fra. 

 

For øvrig iverksetter vi tilpassede og organisatoriske sikkerhetstiltak i henhold til teknisk stand, implementeringskostnader og -type, omfang, omstendigheter og formål med behandlingen samt inngangssannsynlighet og graden av risiko for rettigheter og friheter til naturlige personer, for å beskytte personopplysninger som er lagret av oss, mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring og distribuering av uvedkommende. Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende i samsvar med den teknologiske utviklingen.

 

Informasjonskapsler

 

På denne nettsiden bruker vi såkalte informasjonskapsler, som brukes til å forenkle internettbruk og kommunikasjon. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettsiden vår sender til nettleseren din og som lagres på enheten din.

 

Nettsiden vår benytter to typer informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det lettere for deg å bruke tilbudet vårt. Derfor bruker vi på den ene siden øktinformasjonskapsler for å registrere at du allerede har besøkt enkeltsider på nettstedet vårt. Disse forblir i informasjonskapselfilen for nettleseren din til du forlater nettsiden, og slettes automatisk når besøket er over. I tillegg benytter vi varige informasjonskapsler som lagres for bedre brukervennlighet i et fastsatt tidsrom og gjør at nettsiden vår gjenkjenner nettleseren din ved neste besøk. Hvis du besøker siden vår på nytt for å benytte deg av tjenesten våre, registreres det automatisk at du allerede har vært hos oss og hvilke inntastinger og innstillinger du brukte, slik at du ikke må oppgi denne informasjonen på nytt. Lagringstiden for informasjonskapslene avhenger av bruksformålet og er ikke lik for alle.

 

Du kan stille inn nettleseren slik at du blir informert om lagring av informasjonskapsler og kan avgjøre om du vil godta dem, om du vil godta dem i bestemte tilfeller eller om du vil utelukke bruken fullstendig. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene, kan dette imidlertid begrense funksjonene på nettsiden vår.

 

Vi informerer deg om bruken eller lagringen av informasjonskapsler ved hjelp av informasjonskapselbannere. Du kan godta alle informasjonskapsler, eller bare godta utvalgte informasjonskapsler i “Innstillinger for informasjonskapsler”. Hvis du vil endre informasjonskapselinnstillingene i ettertid, kan du gjøre dette i “Innstillinger for informasjonskapsler” i bunnlinjen på nettsiden.

 

Rettsgrunnlaget for lagring av informasjonskapsler er vår berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen, for å tilby tjenester på nett og optimere nettsiden vår, samt ev. ditt samtykke iht. art. 6 avsn. 1 lit a i personvernforordningen.

 

Optimering av nettsider

 

Nettanalyse – Google Analytics

Denne nettsiden benytter Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"), for å analysere hvordan brukeren benytter nettsiden. Google er sertifisert iht. rimelighetsbeslutningen til Europakommisjonen (“Privacy-Shield-avtalen“) og tilbyr en garanti for at den europeiske personvernloven overholdes.

 

Google Analytics benytter informasjonskapsler, dette er tekstfiler som lagres på enheten din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av denne nettsiden, overføres vanligvis til en av Googles servere i USA og lagres der. Gjennom aktivering av IP-anonymisering på nettsiden vår viderebehandler Google IP-adressen din imidlertid først bare forkortet innenfor medlemslandene i EU eller i andre land som er medlem av EØS. Bare i unntakstilfeller overføres den fulle IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der. Google vil på vegne av oss bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden for å sette sammen rapporter om nettsideaktivitetene for å kunne tilby nettsideoperatøren videre tjenester som er forbundet med bruken av nettsiden og internett. IP-adressen som formidles fra din nettleser i forbindelse med Google Analytics, føres ikke sammen med andre data fra Google.

 

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene i våre informasjonskapselbannere eller nettleserprogramvaren din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i slike tilfeller eventuelt ikke vil kunne benytte alle funksjonene på denne nettsiden i fullt omfang. Videre kan du forhindre at dataene som registreres av informasjonskapselen om din bruk av nettsiden, sendes til eller behandles av Google (inkl. IP-adressen din) ved å laste ned nettleser-periferienheten via følgende deaktiveringslenke fra Google (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl?=de). Videre informasjon om sikkerhets- og personvernprinsippene til Google Analytics finner du på følgende side: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Dataene lagres i 50 måneder.

 

Rettsgrunnlaget for bruken av Google Analytics er vår berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen. Analysering av bruken av nettsiden og den statistiske evalueringen gjøres for at vi skal kunne bedre tilbudet på nettsiden og gjøre siden mer brukervennlig.

 

Google Retargeting

Denne nettsiden benytter retargeting-teknologien til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”). Google er sertifisert iht. rimelighetsbeslutningen til Europakommisjonen (“Privacy-Shield-avtalen“) og tilbyr en garanti for at den europeiske personvernloven overholdes.

 

Denne teknologien gjør det mulig å henvende seg målrettet til hver internettbruker som allerede har vist interesse for nettsiden og produktene våre, med personlig, interesserelatert reklame. Integrering av interesserelaterte reklamemidler skjer på grunnlag av en informasjonskapselteknologi og en analyse av tidligere brukeradferd. Til dette bruker Google informasjonskapsler, som er små filer som lagres på enheten din. Med informasjonskapsler lagres informasjon som gjør det mulig å tilpasse reklamen som vises individuelt til dataene som er lagret av deg. Hvis du ikke ønsker å motta interesserelatert reklame, kan du deaktiver lagring av informasjonskapsler via Google på følgende side: http://www.google.com/settings/ads/. Alternativt kan du deaktivere bruken av informasjonskapsler via tredjepartstilbydere ved å åpne følgende deaktiveringsside for nettverksreklameinitiativene: http://www.networkadvertising.org/choices/. Videre informasjon om personvernbestemmelsene til Google finner du på følgende side: http://www.google.de/policies/privacy/.

 

Google AdWords og Conversion Tracking

Denne nettsiden benytter reklameprogrammet Google AdWords og også Google Conversion Tracking, en analysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”). Google er sertifisert iht. rimelighetsbeslutningen til Europakommisjonen (Privacy-Shield-avtalen“) og tilbyr en garanti for at den europeiske personvernloven overholdes.

 

For dette formålet benytter Google informasjonskapsler som lagres på enheten din hvis du ble ledet videre til vår nettside via en Google-annonse. Disse informasjonskapslene er bare gyldige i et begrenset tidsrom, og er ikke for personlig identifisering. Hvis du besøker bestemte sider på nettstedet vårt, kan vi og Google registrere at du har kommet til vår nettside via en Google-annonse – så lenge informasjonskapselen ikke er utløpt. Hver Google AdWords-kunde får en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan dermed ikke spores via nettsidene til AdWords-kunder. Med dataene som samles inn via konverteringsinformasjonskapsler, opprettes det konverteringsstatistikker. Slik får vi informasjon om totalt antall brukere som ledes videre til nettsiden vår via en annonse som er utstyrt med en kode for konverteringssporing. Vi mottar imidlertid ingen personopplysninger som kan brukes til å identifisere enkeltbrukere. Hvis du har innsigelser mot sporingsprosessen, kan du forhindre lagring av nødvendige informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene i nettleserprogramvaren. Du kan også deaktivere informasjonskapsler for Google Conversion Tracking ved å stille inn nettleseren din på en slik måte at informasjonskapsler fra domenet “www.googleadservices.com” blokkeres. Videre informasjon om personvernbestemmelsene til Google finner du på følgende side: http://www.google.de/policies/privacy/.

 

Integrering av tjenester og innhold fra tredjeparter

 

Facebook

På grunnlag av vår berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen (interesse for analyse, optimering og økonomisk drift av vårt nettilbud), benytter vi sosiale plugins (“plugins”) for det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Ireland Ltd.; 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, (“Facebook”). Plugins kan vise interaksjonselementer eller innhold (f.eks. videoer, grafikker eller tekstbidrag) og gjenkjennes på en av Facebook-logoene (hvis “f” på blå bakgrunn, begrepene “Liker” (“Like”) eller en et “tommel opp”-symbol) eller er merket med tillegget “Facebook Social Plugin”. Du finner listen over og utseendet til sosiale plugins fra Facebook her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Facebook er sertifisert iht. (Privacy-Shield-avtalen“) og tilbyr dermed en garanti for at den europeiske personvernloven overholdes.

 

Hvis en bruker henter opp en funksjon i dette nettilbudet som inneholder en slik plugin, oppretter enheten til vedkommende en direkte forbindelse til serverne hos Facebook. Innholdet i pluginen formidles direkte til brukerens enhet av Facebook, som integrerer det i nettilbudet. Slik kan det opprettes brukerprofiler for brukeren ut fra de behandlede dataene. Vi har dermed ingen innflytelse på omfanget av dataene som Facebook samler inn ved hjelp av denne pluginen, og informerer derfor brukeren om vårt kunnskapsnivå.

 

Ved å integrere plugins får Facebook informasjon om at en bruker har åpnet den gjeldende siden i nettilbudet. Hvis brukeren er logget inn på Facebook, kan Facebook tilordne besøket til vedkommendes Facebook-konto. Hvis brukeren samhandler med plugins, f.eks. trykker på Liker-knappen eller kommenterer på noe, formidles den gjeldende informasjonen fra enheten direkte til Facebook og lagres der. Hvis en bruker ikke er medlem av Facebook, er det likevel mulig at Facebook finner og lagrer vedkommendes IP-adressen. Ifølge Facebook lagres det kun en anonymisert IP-adresse i Tyskland.

 

Du finner mer informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av dataene samt rettigheter og innstillingsmuligheter for vern av brukerens privatliv i Facebooks personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Hvis en bruker er Facebook-medlem og ikke ønsker at Facebook skal samle inn personopplysninger via dette nettilbudet og knytte dem til medlemsdata som er lagret på Facebook, må han/hun logge ut og slette informasjonskapsler før nettilbudet vårt brukes. Du finner også videre alternativer for innstillinger og innsigelser med hensyn til bruk av data til reklameformål i Facebooks profilinnstillinger: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den US-amerikanske siden http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Innstillingene er uavhengig av plattformen, dvs. at de overtas for alle enheter, slik som skrivebordsdatamaskiner eller mobile enheter.

 

Facebook-pikselen – utvidet datautveksling

 

Innenfor vårt nettilbud brukes den såkalte “Facebook-pikselen” til det sosiale nettverket Facebook i modus for utvidet datautveksling, som drives av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

På grunnlag av samtykket som gis når en bruker klikker på en reklameannonse som er lagt ut på Facebook og koblet til oss, legges det til et tillegg til URL-en for vår tilknyttede side ved hjelp av Facebook-pikselen. Deretter skrives denne URL-parameteren etter overføring inn i brukerens nettleser med en informasjonskapsel som vår tilknyttede side lagrer selv. I tillegg registrerer denne informasjonskapselen spesifikke kundedata som f.eks. e-postadresse, som vi samler på vår nettsiden som er knyttet til Facebook-annonsen med prosedyrer som f.eks. kjøp, kontoinnlogginger eller registreringer (utvidet datautveksling). Informasjonskapselen leses deretter av Facebook-pikselen og muliggjør overføring av data til Facebook, inkludert spesifikke kundedata.

Ved hjelp av Facebook-pikselen med utvidet datautveksling kan Facebook nøyaktig bestemme besøkerne av nettilbudet vårt som målgruppe for visning av annonser (såkalte “Facebook-annonser”). I overensstemmelse med dette bruker vi Facebook-pikselen med utvidet datautveksling for å vise Facebook-annonser som er koblet av oss, kun til Facebook-brukere som også har vist interesse for vårt nettilbud eller som oppviser spesielle karakteristikker (f.eks. interesse for spesielle temaer eller produkter som bestemmes ved hjelp av besøkte nettsider), som vi formidler til Facebook (såkalt “Custom Audiences” (tilpasset publikum)). Ved hjelp av Facebook Pixel med utvidet datautveksling ønsker vi også å sikre at våre Facebook-annonser er i overensstemmelse med brukerens potensielle interesser og ikke virker støtende. Slik kan vi fortsette å evaluere Facebook-reklameannonsenes effekt for statistiske formål og markedsføringsformål ved å forstå om brukere ledes videre til nettsiden vår etter at de har klikket på en reklameannonse på Facebook (såkalt “Conversion” (konvertering)). Sammenlignet med standardvarianten av Facebook-piskelen hjelper den utvidede datautvekslingen med å måle effektiviteten av reklamekampanjer ved at det registreres flere tilordnede konverteringer.

Alle overførte data lagres og behandles av Facebook, slik at en forbindelse til den gjeldende brukerprofilen skal være mulig og Facebook kan benytte dataene for egne reklameformål iht. Facebooks personvernerklæring (https://www.facebook.com/about/privacy/). Dataene kan gjøre det mulig for Facebook og partnere å koble reklameannonser på og utenfor Facebook.

Disse behandlingsprosessene skjer kun hvis det gis samtykke iht. art. 6 avsn. 1 lit a i personvernforordningen.

Informasjonen som genereres av Facebook, overføres vanligvis til en av Facebooks servere og lagres der, og i denne prosessen kan det også finne sted en overføring til servere for Facebook Inc. i USA. Facebook Inc. med sete i USA, er sertifisert for den US-europeiske personvernoverenskomsten “Privacy Shield”, noe som garanterer at personvernnivået som gjelder i EU, blir overholdt.

 

 

Google Maps

Vår nettside benytter Google Maps for å visning av kart og for oppretting av planer for tilkjøringsvei. Google Maps drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”). Google er sertifisert iht. rimelighetsbeslutningen til Europakommisjonen (Privacy-Shield-avtalen“) og tilbyr en garanti for at den europeiske personvernloven overholdes.

 

Ved bruk av denne nettsiden godkjenner brukeren at Google, Googles representanter eller tredjepartstilbydere registrerer, behandler og bruker automatisk innsamlede data og data som er oppgitt av brukeren (inkludert IP-adresse).

 

Bruksbetingelsene for Google Maps finner du under følgende lenke: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. Utførlige detaljer om transparens og valgmuligheter samt om personvernbestemmelsene, finnes i personvernsenteret på google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

 

Google Tag Manager

På grunnlag av vår berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen (interesse for analyse, optimering og økonomisk drift av vårt nettilbud) benytter vår nettside Google Tag Manager. Med denne tjenesten kan nettsidekoder administreres over en overflate. Google Tag Manager implementerer bare koder. Det lagres ingen informasjonskapsler og registreres ingen personopplysninger. Google Tag Manager utløser andre koder som ev. registrerer data. Google Tag Manager bruker ikke disse dataene. Hvis det er foretas en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder denne for alle sporingskoder hvis de implementeres med Google Tag Manager. Du finner mer informasjon om Google Tag Manager på følgende lenke: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

 

Brukeren har muligheten til å forhindre sending av samtlige koder for Google Tag Manager. For å gjøre dette må brukeren deaktivere tilleggsprogramvaren i nettleseren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

YouTube

På grunnlag av vår berettigede interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit f i personvernforordningen (interesse for analyse, optimering og økonomisk drift av vårt nettilbud), har nettsiden vår integrerte funksjoner fra tjenesten YouTube for visning og avspilling av videoer. Disse funksjonene tilbys av YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Mer informasjon finner du i personverndirektivene fra YouTube.

 

Her brukes utvidet personvernmodus, som iht. tilbyderens opplysninger setter igang en lagring av brukerinformasjon først når videoen spilles av. Hvis det startes en avspilling av integrerte YouTube-videoer, benytter YouTube informasjonskapsler for å samle informasjon om brukeradferden. Ifølge informasjon fra YouTube brukes disse bl.a. til å registrere videostatistikker, forbedre brukervennligheten og forhindre misbruk. Uavhengig av avspillingen av en integrert video, registreres en forbindelse til Google-nettverket “DoubleClick” hver gang nettsiden vår åpnes, og dette kan utløse videre databehandlingsprosesser uten vår påvirkning.

 

Du finner mer informasjon om bruken av informasjonskapsler ved YouTube i YouTubes personvernerklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Dine rettigheter

 

Vi informerer deg selvfølgelig gjerne om behandlingen av dine personopplysninger. I henhold til personvernbestemmelser har du følgende rettigheter og rettsmidler:

 

 • Rett til innsyn i personopplysningene dine som er lagret hos oss iht. art. 15 i personvernforordningen. Det kan eventuelt være nødvendig at du må legitimere deg på en egnet måte.
 • Rett til korrigering av feil eller komplettering av ufullstendige personopplysninger iht. art. 16 i personvernforordningen.
 • Rett til sletting av dine personopplysninger iht. art. 17 i personvernforordningen, så fremt årsakene som er fastsatt i art. 17 avsn. 1 lit a til f i personvernforordningen (f.eks. bortfall av årsaken til behandlingen) foreligger og behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendig iht. art. 17 avsn. 3 i personvernforordningen.
 • Rett til begrensning av behandlingen av personopplysningene dine iht. art. 18 i personvernforordningen.
 • Rett til dataportabilitet iht. art. 20 i personvernforordningen.
 • Rett til innsigelse mot behandling av personopplysningene dine iht. art. 21 i personvernforordningen.
 • Rett til tilbaketrekking av samtykke iht. art. 7 i personvernforordningen.
 • Klagerett: Du har rett til å klage til tilsynsmyndighetene. I tilfelle av slike klager kan du vanligvis henvende deg til tilsynsmyndighetene der du er bosatt, der du jobber eller til vår kontaktperson. I Østerrike er dette:

 

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42

1030 Wien

Telefon: +43 1 52 152-0

E-post: dsb@dsb.gv.at

 

For gjøre rettighetene gjeldende overfor WINTERSTEIGER og ved spørsmål kan du ta kontakt med: 

per brev: Wintersteiger AG, J.-M. Dimmelstraße 9, A-4910 Ried im Innkreis, att: personvernansvarlig

på telefon: +43 7752 919-0

via e-post: datenschutz@wintersteiger.at

 

Hvis du iverksetter tiltak for å få igjennom rettighetene fra personvernforordningen som er oppført over, skal WINTERSTEIGER ta stilling til tiltaket innen en måned etter at søknaden er mottatt, eller til å oppfylle søknaden hvis det foreligger lovmessige forutsetninger.

 

Gyldighetsområde/lenker

 

Denne personvernerklæringen gjelder kun for WINTERSTEIGERs nettsider. Vi har ingen innflytelse på utformingen av og innholdet på nettsider som er knyttet til våre nettsider med såkalte lenker, og kan derfor ikke kontrollere hvordan tilbyderne av tilknyttede nettsider behandler opplysningene dine. Dette betyr at vår personvernerklæring og vårt ansvarsområde ikke strekker seg til disse nettsidene.