Polityka prywatności

WINTERSTEIGER przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Jako że ochrona danych w firmie WINTERSTEIGER również z tego powodu ma wysoki priorytet, dane osobowe są traktowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych (rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych, swobodnego przekazywania danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych 2018 (DSG 2018), ustawy telekomunikacyjnej 2003 (TKG 2003)).

 

Poniżej przekazujemy informacje o czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach naszej oferty online i naszej strony internetowej.

 

Dane kontaktowe administratora

 

Inspektor ochrony danych dla stron internetowych

www.wintersteiger.com

www.wintersteiger-shop.com

www.boot-doc.com

www.wismo.shop i www.aroundyou.wismo.shop
www.cubusan.com  

 

WINTERSTEIGER AG

Johann-Michael-Dimmelstraße 9

A-4910 Ried im Innkreis

 

Numer rejestrowy: FN 111807y

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych przez WINTERSTEIGER AG można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie na podany wyżej adres, do rąk administratora ochrony danych;

telefonicznie: +43 7752 919-0;

drogą mailową: datenschutz@wintersteiger.at.

W przypadku wszystkich pytań dotyczących ochrony danych i praw osób, których prawa dotyczą, można kontaktować się z naszym administratorem ochrony danych, korzystając z podanych wyżej danych.

 

Przetwarzanie danych – informacje ogólne

 

Przetwarzamy dane osobowe odpowiedzialnie i tylko z zachowaniem właściwych przepisów o ochronie danych.

 

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostały udostępnione, np. w ramach zamówienia online, w formularzu zapytania lub podczas rejestracji.

 

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich odbywa się tylko w ramach przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników przekazujemy podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celów umowy na podstawie wyrażonej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie zobowiązań prawnych wg art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ekonomiczne i skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej).

 

Przetwarzanie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

 

Zasadniczo na naszą stronę internetową można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. Po przejściu na naszą stronę internetową gromadzone są automatycznie wymienione poniżej informacje i zapisywane tymczasowo w tak zwanym pliku dziennika serwera internetowego:

 

 • adres IP wywołującego urządzenia podłączonego do Internetu,
 • data i godzina dostępu,
 • ilość przesłanych danych w bajtach,
 • nazwa i adres URL wywoływanego pliku,
 • strona internetowa / aplikacja, z której nastąpił dostęp (adres URL odsyłacza),
 • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny komputera podłączonego do Internetu.

 

Nie mamy wpływu na automatyczne zapisywanie danych. Na podstawie zgromadzonych danych nie ma możliwości bezpośredniego ustalenia tożsamości i również nie dokonujemy takich ustaleń.

 

Wymienione wyżej dane są wykorzystywane przez nas do poniższych celów:

 

 • zapewnienie płynnego nawiązania połączenia;
 • zapewnienie wygodnego korzystania ze strony internetowej;
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu;
 • analiza statyczna danych dotyczących optymalizacji witryny oraz związanej z tym techniki.

 

Wymienione wyżej dane są przechowywane przez 120 tygodni, a ponadto archiwizowane przez kolejne 6 miesięcy.

 

Podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO nasz prawnie uzasadniony interes, który wynika z wymienionych wyżej celów.

 

Nawiązywanie kontaktu

 

W przypadku kontaktu z nami (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia zapytania kontaktowego i jego realizacji lub w celu inicjacji umowy i jej wykonania, opierając się na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie wykonywania działań przedumownych.

 

W ramach nawiązania kontaktu przez nasze formularze kontaktowe na stronie internetowej przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 

 • firma;
 • zwrot;
 • tytuł (opcjonalnie), imię, nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres;
 • numer telefonu, faks;
 • strona internetowa;
 • indywidualna wiadomość.

 

Dane są zapisywane w naszym systemie Customer Relationship Management („system CRM”) lub podobnym narzędziu do organizacji zapytań.

 

Stosujemy system CRM usługodawcy SAP na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (skuteczne i szybkie rozpatrywanie zapytań użytkowników). W tym celu zawarliśmy z usługodawcą umowę wg art. 28 RODO, na podstawie której zobowiązuje się on do przetwarzania danych użytkowników tylko zgodnie z naszymi instrukcjami oraz do zachowania poziomu ochrony danych UE.

 

Dane są przetwarzane przez czas realizacji relacji biznesowej. W przypadku zawarcia umowy biznesowej dane zgodnie ze stosowanymi przepisami ustawowymi lub obowiązkiem przechowywania są przechowywane również po zakończeniu relacji biznesowej.

 

 

Newsletter

 

Z naszego newslettera można uzyskać informacje na temat produktów i usług oraz nowości.

 

Istnieje możliwość zapisania się na newsletter na naszej stronie internetowej. W ramach rejestracji na newsletter przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 

 • firma (opcjonalnie);
 • zwrot;
 • tytuł (opcjonalnie), imię, nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres;
 • numer telefonu (opcjonalnie);
 •  działania użytkownika (otwarcie newslettera, kliknięcie łączy w newsletterze).

 

Dane są wykorzystywane do wysyłania newsletterów dotyczących nowości produktowych, aplikacjach dla klientów, szkoleń i ofert usług, wydarzeń oraz terminów targów, aktualności związanych z firmą.

 

Przetwarzanie danych w ramach wysyłania newslettera odbywa się na podstawie udzielonej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach istniejącej relacji z klientem w celu przekazywania informacji o nowościach produktowych, aplikacjach dla klientów, szkoleniach i ofertach usług, wydarzeniach oraz terminach targów, aktualnościach związanych z firmą.

 

Zapisanie się na newsletter odbywa się tzw. metodą double opt-in. Po zapisaniu się użytkownik otrzymuje e-mail, w którym musi potwierdzić chęć zapisu. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie zapisał się z obcym adresem e-mail. Zapisy na newsletter są protokołowane, aby zapewnić poświadczenie procesu zapisu zgodnie z wymaganiami prawnymi. Zalicza się do tego zapisanie godziny zapisu i potwierdzenia oraz adresu IP. Ponadto protokołowane są zmiany danych zapisanych w firmie wysyłkowej.

 

Do wysyłania i analizy naszego newslettera wykorzystujemy oprogramowanie „Phillit”, usługodawcy abm Feregyhazy & Simon GmbH, Unterhaidstraße 17, A-4050 Traun, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO (skuteczne i szybkie rozpatrywanie zapytań użytkowników). Rejestruje ono otwieranie i kliknięcia. Konkretnie śledzone są poniższe informacje: Przedział czasowy dostarczenia oraz kliknięte łącze.

 

Otrzymanie newslettera jest dobrowolne. Świadczymy nasze usługi niezależnie od tego, czy użytkownik subskrybuje go, czy też nie.

 

Dane są przechowywane do momentu odwołania zgody lub wypisania się z newslettera. Ponadto zapisywane są tylko niezbędne dane na podstawie stosowanych przepisów ustawowych lub obowiązku przechowywania w celu poświadczenia zgody bądź odwołania.

 

Odwołanie/wypisanie: użytkownik ma możliwość wypisania się w każdej chwili z newslettera drogą mailową lub poprzez kliknięcie łącza na końcu każdego newslettera. Zgodę na przesyłanie newslettera można również w każdej chwili odwołać na przyszłość drogą mailową, pisząc na adres unsubscribe@wintersteiger.com. Nastąpi wówczas niezwłoczne usunięcie z listy mailingowej.

 

 

Rekrutacja, formularz rekrutacyjny online

 

Szukamy zmotywowanych i zaangażowanych pracowników i cieszymy się z zainteresowania zatrudnieniem w firmie WINTERSTEIGER. Swoją kandydaturę można zgłosić również online poprzez nasz formularz rekrutacyjny.

 

W ramach rekrutacji przetwarzany poniższe dane osobowe:

 

 • zwrot;
 • tytuł (opcjonalnie), imię, nazwisko;
 • dane adresowe, dane kontaktowe;
 • adres e-mail;
 • data urodzenia;
 • dokumentacja rekrutacyjna (list motywacyjny, życiorys, świadectwa, certyfikaty itp.) oraz wszystkie inne dane i zdjęcia znajdujące się w dokumentacji rekrutacyjnej.

 

W przypadku zgłoszenia kandydatury online poprzez nasz formularz rekrutacyjny prosimy o podanie również poniższych danych osobowych:

 

 • narodowość;
 • wybrane stanowisko;
 • preferowany zakres zatrudnienia (pełny etat / część etatu);
 • dane dotyczące wykształcenia (zrealizowane ścieżki edukacji, znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe [opcjonalnie]);
 • odbyta służba wojskowa (opcjonalnie);
 • gotowość do odbywania podroży;
 • termin wypowiedzenia (opcjonalnie), najwcześniejszy możliwy termin podjęcia pracy (opcjonalnie);
 • preferowane wynagrodzenie (opcjonalnie);
 • przesłana dokumentacja (np. życiorys ze zdjęciem, list przewodni, świadectwa) (opcjonalnie);
 • uwagi osobiste (opcjonalnie).

 

Dane osobowe udostępnione w ramach konkretnego procesu rekrutacji są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz skontaktowania się z kandydatem, a także – jeśli wyraził taką zgodę – do ewidencjonowania. Informujemy, że przetwarzanie ewentualnie przekazanych zdjęć odbywa się tylko w celu identyfikowania i przyporządkowania dokumentacji rekrutacyjnej, a inne przetwarzanie do innych celów jest wykluczone.

 

Dostęp do danych otrzymują właściwi pracownicy firmy Wintersteiger AG, uczestniczący w odpowiednim procesie wyboru personelu. Jeśli w przypadku zgłoszenia się na konkretne stanowisko w przedsiębiorstwie jest ono już obsadzone, lub w przypadku zgłoszenia na własną rękę, przekazujemy dokumentację rekrutacyjną w naszym przedsiębiorstwie i/lub do właściwej spółki koncernu, jeśli kandydat jest zainteresowany również innym stanowiskiem, na które również ma odpowiednie kwalifikacje. Przekazanie z naszej strony jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody. Dane kandydata nie są wykorzystywane w inny sposób ani nie są przekazywane.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wykonania działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niektórzy kandydaci podają w swoich dokumentach rekrutacyjnych dane wrażliwe (wyznawana religia, dane dotyczące zdrowia itd.). Aby przetwarzać te dane zgodnie z prawem, wymagana jest jednoznaczna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w innej sytuacji dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Zwracamy się z prośbą do kandydatów, aby nie przekazywali w ramach procedury rekrutacyjnej wrażliwych danych lub je zamaskowali, w przeciwnym razie będziemy traktować takie dobrowolne ujawnienie jako zgodę na przetwarzanie.

 

Dane przekazane nam w ramach rekrutacji są przechowywane na podstawie stosowanych przepisów ustawowych (ustawa o równouprawnieniu, ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) przez siedem miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku dłuższego przechowywania dokumentów rekrutacyjnych w ewidencji wcześniej uzyskiwana jest zgoda kandydata.

 

Jeśli kandydatura zostanie wycofana, dane zostaną niezwłocznie usunięte. Jeśli kandydat chce odwołać udzieloną w ramach procedury rekrutacyjnej zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, ma taką możliwość drogą mailową:

personal@wintersteiger.at.

 

W przypadku zawarcia umowy o pracę przekazana zostanie osobna informacja na temat przetwarzania danych w ramach stosunku pracy.

 


Sklep internetowy wismo.shop

Wybrane produkty firmy WINTERSTEIGER można zamówić przez sklep internetowy wismo. Ten sklep internetowy jest skierowany do przedsiębiorców oraz do konsumentów. W związku z tym dane są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

 

 

o   Newsletter

Istnieje możliwość zapisania się na newsletter wismo w sklepie internetowym, przez nasze profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) lub za pośrednictwem stron wismo. Subskrybowanie naszego newslettera oznacza zgodę na odbieranie informacji. Przetwarzanie danych do wysyłki newslettera odbywa się na podstawie zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W ramach rejestracji na newsletter przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 

 •         adres e-mail;
 •         działania użytkownika (otwarcie newslettera, kliknięcie łączy w newsletterze).
 •         ewentualnie przekazane dobrowolnie dane, takie jak obszary zainteresowania.

 

Kliknięcie pola wyboru oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przesyłania drogą mailową informacji o sklepie internetowym wismo i aktualnych ofertach. Otwarcie konta klienta i realizacja zamówień w sklepie internetowym nie są zależne od udzielenia tych zgód.

 

Zapisanie się na newsletter wismo odbywa się tzw. metodą double opt-in. Po zapisaniu się użytkownik otrzymuje e-mail, w którym musi potwierdzić chęć zapisu. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie zapisał się z obcym adresem e-mail. Zapisy na newsletter są protokołowane, aby zapewnić poświadczenie procesu zapisu zgodnie z wymaganiami prawnymi. Zalicza się do tego zapisanie godziny zapisu i potwierdzenia oraz adresu IP. Ponadto protokołowane są zmiany danych zapisanych w firmie wysyłkowej.

 

Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem firmy wysyłkowej Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy. Polityka prywatności firmy wysyłkowej jest dostępna na stronie: https://de.sendinblue.com/dsgvo/. Firma wysyłkowa działa na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz umowy o przetwarzaniu wg art. 28 ust. 3 zd. 1 RODO.

 

Dane są przechowywane do momentu odwołania zgody lub wypisania się z newslettera. Ponadto zapisywane są tylko niezbędne dane na podstawie stosowanych przepisów ustawowych lub obowiązku przechowywania w celu poświadczenia zgody bądź odwołania.

 

Odwołanie/wypisanie: użytkownik ma możliwość wypisania się w każdej chwili z newslettera drogą mailową lub poprzez kliknięcie łącza na końcu każdego newslettera. Zgodę na przesyłanie newslettera można również w każdej chwili odwołać na przyszłość drogą mailową, pisząc na adres unsubscribe@wintersteiger.com. Nastąpi wówczas niezwłoczne usunięcie z listy mailingowej.

 

 

o   Dane z procesu zamawiania

W przypadku zamówienia towarów w sklepie internetowym wismo w celu realizacji zamówienia przetwarzane są poniższe dane:

 •         zwrot;
 •         imię, nazwisko;
 •         data urodzenia;
 •         adres e-mail;
 •         adres dostawy i rozliczeniowy;
 •         ewentualnie numer identyfikacji podatkowej (w przypadku przedsiębiorstw);
 •         dane zakupu (szczegółowe informacje o zamówionych produktach);
 •         numer klienta.

Te dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umów i zapisywane przez czas obowiązujących ustawowych terminów przekazywania. Jeśli potrzebne dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwości realizacji zakupu ani otwarcia konta klienta.

Możliwe jest zamawianie jako gość lub utworzenie konta klienta, które ułatwi zarządzanie zamówieniami. Do tych celów dodatkowo przetwarzane jest wybrane hasło. Utworzenie konta klienta oznacza zgodę na przechowywanie danych przez cały okres bycia właścicielem konta klienta. W przypadku braku akceptacji przetwarzania danych, istnieje możliwość usunięcia konta klienta (zapytanie na adres datenschutz@wismo.shop).

Do celów realizacji umowy konieczne może być przekazanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO naszym spółkom zależnym.

 

 

o   Proces płatności

Proces płatności jest realizowany przez wybraną przez nas firmę pośrednictwa płatności – Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja). W tym celu dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dana urodzenia, adres i numer telefonu (jeśli jest to konieczne) wraz z danymi wymaganymi do przeprowadzenia transakcji (artykuł, kwota faktury, data zamówienia i godzina zamówienia), są przekazywane automatycznie do Klarna po przejściu do obszaru kasy. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Dane są następnie przetwarzane przez firmę Klarna zgodnie z jej polityką prywatności. Nie mamy przy tym dostępu do danych płatności użytkownika.

 

o   Konkursy

Od czasu do czasu organizujemy konkursy związane ze sklepem wismo. Informacje o przetwarzaniu danych w ramach konkursu dostępne są w poszczególnych warunkach konkursu. 

 

o   Wstawianie usług i treści podmiotów trzecich

Korzystamy z Hotjar do lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników i zoptymalizowania oferty oraz korzystania z tej strony internetowej. Korzystanie z Hotjar i zapisywanie plików cookie Hotjar następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dzięki technologii Hotjar możemy lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. to, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach, jakie łącza klikają, co lubią, a czego nie itd.), co pomaga nam w dostosowywaniu naszej oferty do informacji zwrotnej od użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie w celu gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników oraz o ich urządzeniach końcowych, w szczególności chodzi tu o adres IP urządzenia (podczas korzystania ze strony internetowej jest rejestrowany i zapisywany tylko w postaci zanonimizowanej), wielkość ekranu, typ urządzenia (Unique Device Identifiers), informacje o stosowanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj), język wyświetlania naszej strony internetowej.  Hotjar zapisuje te informacje na nasze zlecenie w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedawania danych zgromadzonych na nasze zlecenie. Więcej informacji o Hotjar oraz zgromadzonych danych można uzyskać w polityce prywatności Hotjar pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy.

Aby dezaktywować gromadzenie danych przez Hotjar, należy kliknąć poniższe łącze i wykonać podane tam instrukcje: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

Bezpieczeństwo danych

 

Dane osobowe przekazywane do nas, np. w ramach zamówienia, są szyfrowane metodą SSL (Secure-Socket-Layer). Stosowanie metody SSL powoduje, że dane przed przekazaniem na serwer WINTERSTEIGER są modyfikowane do tego stopnia, że podmiot trzeci nie jest w stanie ich zrekonstruować. W ramach tej metody szyfrowania zapewnia się ponadto, że dane będą wysyłane wyłącznie na serwer, z którego zostały zażądane. 

 

Ponadto z uwzględnieniem stanu techniki, kosztów wdrożenia i rodzaju, zakresu, okoliczności oraz celów przetwarzania, a także prawdopodobieństwa wystąpienia i stopnia ryzyka dla praw i swobód osób fizycznych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić zapisane u nas dane osobowe oraz zabezpieczyć je przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i przetwarzaniem przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale poprawiane zgodnie z rozwojem technicznym.

 

Pliki cookie

 

Na tej stronie internetowej stosujemy tak zwane pliki cookie, które służą do uproszczenia korzystania z Internetu i komunikacji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nasza strona internetowa przesyła do przeglądarki i zapisuje na urządzeniu końcowym.

 

Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookie. Stosowanie plików cookie służy z jednej strony do zapewnienia większej przyjemności podczas korzystania z naszej oferty. Z jednej strony stosujemy więc sesyjne pliki cookie do rozpoznawania odwiedzin poszczególnych stron naszej witryny. Pozostają one w pliku cookie przeglądarki użytkownika do momentu wyjścia z naszej strony internetowej, a po zakończeniu wizyty są automatycznie usuwane. Z drugiej strony stosujemy trwałe pliki cookie, które są przechowywane przez ustalony czas w celu zwiększenia wygody użytkownika, co pozwala naszej stronie internetowej rozpoznać przeglądarkę przy następnej wizycie. Po ponownym wejściu na naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług nastąpi automatyczne rozpoznanie wcześniejszej obecności użytkownika u nas oraz wprowadzonych danych i ustawień, aby nie trzeba było ich podawać jeszcze raz. Okres przechowywania plików cookie zależy od celu użytkownika i nie jest taki sam dla wszystkich.

 

Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, że będą przekazywane informacje o wstawieniu plików cookie oraz będzie można podjąć poszczególne decyzje o przyjęciu plików cookie w niektórych przypadkach lub o ogólnym wykluczeniu. Po dezaktywowaniu plików cookie może jednak nastąpić ograniczenie funkcjonowania naszej strony internetowej.

 

O stosowaniu lub wstawianiu plików cookie informujemy za pośrednictwem banera plików cookie. Można przy tym zaakceptować wszystkie pliki cookie lub tylko wybrane w opcji „Ustawienia plików cookie”. Późniejszej zmiany ustawień plików cookie można dokonać w opcji „Ustawienia plików cookie” w stopce strony internetowej.

 

Podstawą prawną wstawiania plików cookie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO nasz prawnie uzasadniony interes oferowania usług online oraz optymalizacji naszej strony internetowej, a także ewentualnie zgoda użytkownika wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Optymalizacja strony internetowej

 

Analiza internetowa – Google Analytics

Na tej stronie internetowej stosowana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google”), w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Google ma certyfikat w ramach decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisji Europejskiej („umowa Privacy Shield”) i zapewnia dzięki temu gwarancję stosowania europejskiego prawa o ochronie danych.

 

Google Analytics stosuje „pliki cookie”, tzn. pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Po aktywowaniu anonimowego adresu IP na naszej stronie internetowej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, firma Google będzie przetwarzać dalej podany wcześniej adres IP tylko w formie skróconej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na nasze zlecenie firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony w celu opracowania raportów o aktywności na stronie oraz wykonania dla administratora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

 

Zapisywanie plików cookie można dezaktywować poprzez odpowiednie ustawienie w ramach naszego baneru plików cookie lub odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownik może zablokować opcję gromadzenia danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając dodatek do przeglądarki dostępny pod poniższym łączem dezaktywacji firmy Google: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl?=de). Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa i ochrony danych Google Analytics znajduje się na poniższej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Dane są przechowywane przez 50 miesięcy.

 

Podstawą prawną stosowania Google Analytics jest nasz prawnie uzasadniony interes wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza korzystania ze strony internetowej oraz analiza statystyczna są wykonywane w celu poprawy oferty na stronie internetowej oraz zapewnienia większej wygody podczas korzystania przez użytkownika.

 

Google Retargeting

Na tej stronie internetowej korzystamy z technologi retargetingu firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). Google ma certyfikat w ramach decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisji Europejskiej („umowa Privacy Shield”) i zapewnia dzięki temu gwarancję stosowania europejskiego prawa o ochronie danych.

 

Ta technologia umożliwia precyzyjne kierowanie do użytkowników Internetu, którzy już interesowali się naszą stroną internetową oraz naszymi produktami, spersonalizowanej reklamy odpowiadającej ich zainteresowaniom. Wyświetlanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkowników odbywa się na podstawie technologii cookie oraz analizy wcześniejszego sposobu korzystania. Google wykorzystuje do tego pliki cookie, czyli małe pliki zapisywane na urządzeniu. W plikach cookie zapisywane są informacje umożliwiające dostosowanie wyświetlanej reklamy indywidualnie do zapisanych danych. Aby nie otrzymywać reklamy powiązanej z zainteresowaniami, można dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google na poniższej stronie: http://www.google.com/settings/ads/. Inną możliwością jest dezaktywowanie wykorzystywania plików cookie przez podmioty trzecie, przechodząc na stronę dezaktywacji firmy realizującej reklamy internetowe http://www.networkadvertising.org/choices/. Więcej informacji na temat przepisów ochrony danych Google znajduje się na poniższej stronie: http://www.google.de/policies/privacy/.

 

Google AdWords i Conversion Tracking

Na tej stronie internetowej stosuje się program do reklam online Google AdWords oraz do śledzenia konwersji Google Conversion Tracking, usługę analizy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). Google ma certyfikat w ramach decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisji Europejskiej („umowa Privacy Shield”) i zapewnia dzięki temu gwarancję stosowania europejskiego prawa o ochronie danych.

 

Do tego celu firma Google wykorzystuje pliki cookie zapisywane na urządzeniu użytkownika, jeśli zostanie on przekierowany na naszą stronę internetową z reklamy Google. Te pliki cookie obowiązują tylko przez ograniczony czas i nie służą identyfikacji osobistej. W przypadku odwiedzania poszczególnych stron naszej witryny my i firma Google możemy rozpoznać – o ile plik cookie nie utracił ważności – że dany użytkownik trafił na naszą witrynę z reklamy Google. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być więc śledzone przez witryny klientów AdWords. Na podstawie danych gromadzonych przez pliki cookie konwersji opracowywane są statystyki konwersji. Otrzymujemy w ten sposób na przykład informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy zostali przekierowani z reklamy na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji osobistych, na podstawie których można zidentyfikować poszczególnych użytkowników. Aby wyrazić sprzeciw wobec metody śledzenia, można uniemożliwić zapisywanie wymaganych plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Pliki cookie Google Conversion Tracking można również dezaktywować, ustawiając przeglądarkę w taki sposób, aby blokowane były pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Więcej informacji na temat przepisów ochrony danych Google znajduje się na poniższej stronie: http://www.google.de/policies/privacy/.

 

Wstawianie usług i treści podmiotów trzecich

 

Facebook

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wg art. 6 ust.1 lit f. RODO (interes w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej witryny online) stosujemy wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego facebook.com, zarządzanego przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, („Facebook”). Wtyczki mogą być elementami interakcji lub treściami (np. filmy, grafiki lub artykuły tekstowe) i można je rozpoznać po logotypach firmy Facebook (biała litera „f” na niebieskim kafelku, zwrotach „Polub”, „Lubię to” lub znaku „Kciuk w górę”) bądź są one oznaczone dopiskiem „wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można sprawdzić tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Facebook ma certyfikat w ramach umowy Privacy-Shield i zapewnia dzięki temu gwarancję stosowania europejskiego prawa o ochronie danych.

 

Jeśli użytkownik wywoła funkcję tej witryny, zawierającej taką wtyczkę, urządzenie nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez firmę Facebook bezpośrednio na urządzenie użytkownika, które wstawia ją na witrynę. Na tej podstawie można z przetworzonych danych opracować profile korzystania przez użytkowników. Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie Facebook gromadzi przy pomocy tej wtyczki, oraz informujemy użytkowników odpowiednio do naszego stanu wiedzy.

 

Po wstawieniu wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na daną stronę naszej witryny. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na platformie Facebooku, platforma ta może przyporządkować wizytę do jego konta na Facebooku. W przypadku użycia wtyczki przez użytkownika, na przykład naciśnięcia przycisku Polub lub pozostawienia komentarza, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez urządzenie bezpośrednio do Facebooka i tam zapisana. W przypadku użytkowników, którzy nie są zarejestrowani na Facebooku, istnieje również możliwość, że Facebook pozna adres IP i zapisze go. Według firmy Facebook w Niemczech zapisywany jest tylko zanonimizowany adres IP.

 

Cel i zakres zbieranych danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę Facebook oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień użytkownika do ochrony prywatności użytkowników podane są w informacji o ochronie danych firmy Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Jeśli użytkownik jest zarejestrowany na platformie Facebook i nie chce, żeby Facebook gromadził za pośrednictwem tej witryny jego dane oraz łączył je z jego danymi zapisanymi na Facebooku, musi przed skorzystaniem z naszej witryny wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie. Zmiana ustawień oraz przekazanie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na platformie Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, na stronie amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub na stronie UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia wprowadzane są niezależnie od platformy, tzn. są stosowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputer stacjonarny lub urządzenia mobilne.

 

Piksel Facebooka – rozszerzone porównanie danych

 

Na naszej stronie internetowej stosuje się tzw. „piksel Facebooka” sieci społecznościowej Facebook w trybie rozszerzonego porównania danych, który jest zarządzany przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Na podstawie jednoznacznej zgody, kiedy użytkownik kliknie wyświetloną przez Facebook i uruchomioną przez nas reklamę, do adresu URL naszej powiązanej strony piksel Facebooka dołączy dopisek. Wówczas ten parametr URL po przekazaniu do przeglądarki użytkownika zostanie wpisany przez plik cookie, który sam wstawi naszą powiązaną stronę. Dodatkowo ten plik cookie rejestruje konkretne dane klienta, jak np. adres e-mail, które gromadzimy na naszej stronie internetowej i które są powiązane z reklamami Facebook w procesach, takich jak zawarcie sprzedaży, logowanie na konto lub rejestracje (rozszerzone porównanie danych). Plik cookie jest wówczas odczytywany przez piksel Facebook i umożliwia przekazywanie danych, w tym konkretnych danych klienta, do firmy Facebook.

Przy pomocy piksela Facebook z rozszerzonym porównaniem danych firma Facebook z jednej strony ma możliwość dokładnego ustalenia użytkowników naszej witryny jako grupy docelowej dla wyświetlania reklam (tzw. „Facebook Ads”). W związku z tym stosujemy piksel Facebook z rozszerzonym porównaniem danych, aby włączone przez nas reklamy Facebook wyświetlać tylko takim użytkownikom platformy Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami bądź produktami ustalane na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy firmie Facebook (tzw. „Custom Audiences”). Przy pomocy piksela Facebook z rozszerzonym porównaniem danych chcemy również zapewnić, aby nasze reklamy Facebook odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie były uciążliwe. W ten sposób możemy dalej analizować skuteczność reklam Facebook do celów statystycznych i badania rynku poprzez sprawdzanie, czy użytkownicy po kliknięciu reklamy Facebook zostali przekierowani na naszą stronę internetową (tzw. „konwersja”). W porównaniu do wariantu standardowego piksela Facebook funkcja rozszerzonego porównania danych pomaga nam lepiej mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych, ponieważ rejestruje ona więcej przyporządkowanych konwersji.

Wszystkie przekazane dane są zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z właściwym profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi wykorzystywania danych firmy Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Dane mogą umożliwić firmie Facebook oraz jej partnerom wyświetlanie reklam na platformie Facebook i poza nią.

Te procesy przetwarzania odbywają się wyłącznie po udzieleniu jednoznacznej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informacje wygenerowane przez Facebook są z reguły przesyłane na serwer firmy Facebook i tam przechowywane; może przy tym również dojść do przekazania na serwery firmy Facebook Inc. w USA. Facebook Inc. z siedzibą w USA ma certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych „Privacy Shield”, która zapewnia zachowanie obowiązującego w UE poziomu ochrony danych.

 

 

Google Maps

Na naszej stronie internetowej stosowana jest usługa Google Maps do wyświetlania map i tworzenia planów dojazdu. Google Maps to usługa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google ma certyfikat w ramach decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony Komisji Europejskiej („umowa Privacy Shield”) i zapewnia dzięki temu gwarancję stosowania europejskiego prawa o ochronie danych.

 

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie oraz korzystanie z automatycznie zgromadzonych oraz wprowadzonych przez użytkownika danych (w tym adresu IP) przez firmę Google, jej przedstawicieli lub podmioty trzecie.

 

Warunki korzystania z usługi Google Maps są podane pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. Wyczerpujące szczegóły dotyczące przejrzystości i możliwości wyboru oraz przepisów ochrony danych podane są w centrum ochrony danych google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

 

Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interes w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej witryny online) stosuje się Google Tag Manager. Ta usługa umożliwia zarządzanie znacznikami witryny przez interfejs. Google Tag Manager wdraża jedynie znaczniki. Nie są wstawiane pliki cookie i nie są rejestrowane dane osobowe. Google Tag Manager wywołuje inne znaczniki, które mogą rejestrować dane osobowe. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie nastąpiła dezaktywacja, to obowiązuje ona dla wszystkich znaczników śledzenia, jeśli zostały one wdrożone przez Google Tag Manager. Więcej informacji na temat usługi Google Tag Manager można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

 

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia przesyłania wszystkich znaczników Google Tag Manager. W tym celu użytkownik musi w swojej przeglądarce skonfigurować dodatek przeglądarki do dezaktywacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

YouTube

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interes w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej witryny online) na naszej stronie internetowej wstawione są funkcje usługi YouTube do wyświetlania i odtwarzania filmów. Te funkcje są oferowane przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Więcej informacji znajduje się w wytycznych dotyczących ochrony danych YouTube.

 

Stosowany jest przy tym rozszerzony tryb ochrony danych, który na podstawie informacji usługodawcy powoduje zapisywanie informacji użytkownika dopiero podczas odtwarzania filmu. Po rozpoczęciu odtwarzania osadzonych filmów YouTube platforma YouTube wstawia pliki cookie, aby zebrać informacje o zachowaniu użytkownika. Na podstawie wskazówek z YouTube służą one między innymi do rejestrowania statystyk filmów, poprawienia łatwości korzystania oraz uniemożliwienia działań niezgodnych z przepisami. Niezależnie od odtwarzania osadzonych filmów po każdym wyświetleniu naszej witryny nawiązane zostaje połączenie z siecią Google „DoubleClick”, co bez naszego wpływu może wywołać kolejne procesy przetwarzania danych.

 

Więcej informacji o stosowaniu plików cookie przez YouTube znajduje się w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Prawa użytkownika

 

Oczywiście chętnie przekażemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników. Na podstawie przepisów prawa o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma poniższe prawa i środki zaskarżenia:

 

 • Prawo do uzyskania informacji na temat jej zapisanych u nas danych osobowych wg art. 15 RODO. Konieczne może być przy tym poświadczenie swojej tożsamości we właściwej formie.
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych wg art. 17 RODO, jeśli występują powody określone w art .17 ust. 1 lit. a do f RODO (np. brak celu przetwarzania) oraz przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagane zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wg art. 18 RODO.
 • Prawo do przekazywania danych wg art. 20 RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wg art. 21 RODO.
 • Prawo do odwołania udzielonych deklaracji zgody wg art. 7 RODO.
 • Prawo do zażalenia: użytkownik ma prawo do złożenia zażalenia w organie nadzoru. Z reguły można zwracać się w tej sprawie do organu nadzoru właściwego dla swojego zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa. W Austrii jest to:

 

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42

1030 Wien

Telefon: +43 1 52 152-0

E-mail: dsb@dsb.gv.at

 

Aby skorzystać ze swoich praw wobec firmy WINTERSTEIGER lub w razie pytań, należy zwrócić się do: 

listownie: Wintersteiger AG, J.-M. Dimmelstraße 9, A-4910 Ried im Innkreis, do rąk administratora ochrony danych;

telefonicznie: +43 7752 919-0;

drogą mailową: datenschutz@wintersteiger.at.

 

Jeśli użytkownik podejmuje działania w kierunku skorzystania ze swoich wymienionych wyżej praw na podstawie RODO, to WINTERSTEIGER najpóźniej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku w sprawie przedmiotowego działania przedstawi swoje stanowisko lub, jeśli spełnione zostaną warunki prawne, zastosuje się do wniosku.

 

Zakres obowiązywania / łącza

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje wyłącznie dla witryn firmy WINTERSTEIGER. Nie mamy wpływu na wygląd i treści witryn, które są powiązane z naszymi witrynami przez tzw. łącza i nie możemy kontrolować, w jaki sposób operatorzy powiązanych witryn traktują informacje użytkowników, w związku z czym nasza polityka prywatności i nasz zakres odpowiedzialności nie obejmuje ich witryn.