Privacyverklaring

WINTERSTEIGER hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Omdat de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk is voor WINTERSTEIGER, worden uw persoonsgegevens verwerkt met inachtneming van de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/4/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG), de Oostenrijkse Datenschutzgesetz 2018 (DSG 2018), de Oostenrijkse Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003)).

 

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van ons onlineaanbod en onze website.

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke

 

Functionaris Gegevensbescherming voor de websites

www.wintersteiger.com

www.wintersteiger-shop.com

www.boot-doc.com

www.wismo.shop en www.aroundyou.wismo.shop
www.cubusan.com  

 

WINTERSTEIGER AG

Johann-Michael-Dimmelstraße 9

A-4910 Ried im Innkreis, Oostenrijk

 

Handelsregisternummer: FN 111807y

 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

per post aan het bovenvermelde adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

per telefoon: +43 7752 919-0

per e-mail: datenschutz@wintersteiger.at

Bij alle vragen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de rechten van de betrokkene, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via bovenstaande contactgegevens.

 

Gegevensverwerking – Algemene Informatie

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier en enkel met inachtneming van de desbetreffende bepalingen inzake gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u ze ter beschikking stelt, bv. tijdens het plaatsen van een onlinebestelling of het invullen van een aanvraagformulier of registratie.

 

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden binnen het kader van de wettelijke voorschriften. We geven de persoonsgegevens van gebruikers enkel door wanneer dit bv. op basis van uw toestemming conform Art. 6 (1) (a) AVG, nodig is voor contractuele doeleinden conform Art. 6 (1) (b) AVG, op basis van wettelijke verplichtingen conform Art. 6 (1) (c) AVG of op basis van gerechtvaardigd belang conform art. 6 (1) (f) AVG (economische en effectieve bedrijfsvoering).

 

Verwerking persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

 

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u onze website bezoekt, wordt de volgende informatie automatisch verzameld en tijdelijk opgeslagen in een webserverlogbestand:

 

 • het IP-adres van het aanvragende internetapparaat,
 • de datum en het tijdstip van de toegang,
 • de hoeveelheid verzonden data in byte,
 • de naam en de URL van de opgeroepen data,
 • de website/toepassing, van waarop de toegang plaatsvond (verwijzende URL),
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw internetapparaat.

 

Wij hebben geen invloed op de automatische gegevensopslag. Uit de verzamelde gegevens kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot uw identiteit, en zullen door ons ook niet getrokken worden.

 

De hierboven vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 

 • garantie op een vlotte verbindingsopbouw van de website
 • garantie op een comfortabel gebruik van de website
 • analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem
 • statistische analyse van de gegevens ter verbetering van onze website en de bijhorende technologie

 

De hierboven vermelde gegevens worden 120 weken opgeslagen en daarna wordt er voor nog eens 6 maanden een back-up van gemaakt.

 

De wettelijke basis voor de verwerking van de verzamelde gegevens is ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 (1) (f) AVG dat voortkomt uit de bovengenoemde doeleinden.

 

Contact

 

Wanneer u contact met ons opneemt (via het contactformulier of e-mail) worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt voor de verwerking van het contactverzoek en de afhandeling ervan, of het opzetten en uitvoeren van een contract, conform Art. 6 (1) (b) AVG voor precontractuele maatregelen.

 

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

 • Bedrijf
 • Aanhef
 • Titel (optioneel), voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer, fax
 • Webpagina
 • Uw persoonlijke bericht

 

Uw gegevens worden opgeslagen in ons Customer-Relationship-Management System (CRM-systeem) of een vergelijkbaar organisatiesysteem.

 

Wij gebruiken het CRM-systeem van aanbieder SAP, op basis van ons gerechtvaardigd belang (snelle en efficiënte verwerking van gebruikersaanvragen). Hiervoor hebben wij met de aanbieder een contract conform Art. 28 AVG afgesloten, waarin de aanbieder zich ertoe verplicht gebruikersgegevens strikt op onze instructies en conform het EU-niveau van gegevensbescherming te verwerken.

 

De gegevens worden voor de duur van de opbouw van de zakelijke relatie verwerkt. In geval van beëindiging van een zakelijke relatie worden de gegevens conform de relevante wettelijke bepalingen of bewaarplichten ook na het beëindigen van de zakelijke relatie bewaard.

 

 

Nieuwsbrief

 

Via onze nieuwsbrief kunt u informatie ontvangen over onze producten en diensten, alsook nieuwe ontwikkelingen.

 

U heeft de mogelijkheid zich op onze website aan te melden voor onze nieuwsbrief. In het kader van de aanmelding op de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

 • Firma (optioneel)
 • Aanhef
 • Titel (optioneel), voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 •  Gebruikersgedrag (openen van nieuwsbrieven, kliks op links in de nieuwsbrief)

 

De gegevens worden gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven over productnieuws, klantenapplicaties, trainingen en dienstenaanbod, evenementen, vakbeurzen en bedrijfsnieuws.

 

De verwerking van uw gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief gebeurt op basis van uw toestemming conform Art. 6 (1) (a) AVG en ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 (1) (f) AVG in het kader van een bestaande klantenrelatie. Dit om u te informeren over productnieuws, klantenapplicaties, trainingen en dienstenaanbod, evenementen, vakbeurzen en bedrijfsnieuws.

 

De aanmelding voor de nieuwsbrief gebeurt via een zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail waarin er wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich kan aanmelden met e-mailadressen die hem niet toebehoren. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen conform de wettelijke voorschriften. Dit houdt in dat het tijdstip van de aanmelding en bevestiging, alsook het IP-adres worden opgeslagen. Ook worden de wijzigingen aan de gegevens die bij de verzendpartner opgeslagen zijn, gelogd.

 

Voor de verzending en analyse van onze nieuwsbrief gebruiken wij de software “Phillit” van aanbieder abm Feregyhazy & Simon GmbH, Unterhaidstraße 17, A-4050 Traun auf Grundlage, Oostenrijk. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 (1) (f) AVG (snelle en efficiënte verwerking van gebruikersaanvragen). De software registreert het open- en klikgedrag. Concreet wordt de volgende informatie getrackt: Tijdvenster van de notificatie en op welke links er geklikt werd.

 

Ontvangst van de nieuwsbrief is vrijwillig. Wij verlenen onze diensten ongeacht of u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief of niet.

 

Uw gegevens worden opgeslagen tot u uw toestemming intrekt, of tot u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. Bovendien worden enkel de absoluut noodzakelijke gegevens bewaard, conform de relevante wettelijke bepalingen of bewaarplichten, als bewijs voor uw toestemming of het intrekken daarvan.

 

Intrekking/afmelding: U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via e-mail of door op een link aan het einde van elke nieuwsbrief te klikken. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen ook op elk moment per e-mail intrekken door te mailen naar unsubscribe@wintersteiger.com. U wordt dan onmiddellijk van de mailinglijst verwijderd.

 

 

Sollicitatie, online sollicitatieformulier

 

Wij zoeken gemotiveerde en geëngageerde medewerkers en zijn blij te horen dat u interesse heeft in een baan bij WINTERSTEIGER. U kunt uw sollicitatie ook via ons onlinesollicitatieformulier indienen.

 

In het kader van uw sollicitatie verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

 • Aanhef
 • Titel (optioneel), voornaam, achternaam
 • Adres- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Sollicitatiedossier (sollicitatiebrief, cv, referenties, certificaten, etc.) en alle overige gegevens en afbeeldingen die deel uitmaken van uw sollicitatiedossier

 

Wanneer u zich kandidaat stelt via ons sollicitatieformulier, vragen wij ook de volgende persoonsgegevens:

 

 • Nationaliteit
 • Job waarvoor u solliciteert
 • Het gewenste arbeidsregime (voltijds/deeltijds)
 • Opleiding (studies, talenkennis, werkervaring [optioneel])
 • Afgeronde militaire dienst (optioneel)
 • Bereidheid tot reizen
 • Opzegtermijn (optioneel), vroegst mogelijke startdatum (optioneel)
 • Loonsverwachtingen (optioneel)
 • Bijlagen (cv met foto, motivatiebrief, referenties) (optioneel)
 • Uw persoonlijke toevoegingen (optioneel)

 

De persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van een concrete sollicitatie, worden uitsluitend verwerkt met als doel de sollicitatieprocedure af te handelen en contact met u op te nemen in verband met uw sollicitatie. Als u daar toestemming voor heeft gegeven, worden ze als bewijs bewaard. Opmerking: in het geval dat u ons afbeeldingen verstrekt heeft, worden die enkel verwerkt ter herkenning en allocatie aan uw sollicitatiedossier. Enige andere verwerking voor andere doeleinden is uitgesloten.

 

Enkel de bevoegde medewerkers van Wintersteiger AG die betrokken zijn bij het selectieproces hebben toegang tot uw gegevens. Heeft u gesolliciteerd voor een concrete functie binnen ons bedrijf maar is deze functie al bezet of heeft u spontaan gesolliciteerd, dan delen wij, als u ook interesse zou hebben in een andere functie waarvoor u als kandidaat in aanmerking komt, uw sollicitatiedossier graag binnen onze onderneming en/of met de relevante dochtermaatschappij. Wij zullen uw dossier enkel delen als u ons daarvoor de toestemming heeft gegeven. Uw sollicitatiegegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van de precontractuele maatregelen (Art. 6 (1) (b) AVG) en uw toestemming conform Art. 6 (1) (a) AVG. Sommige sollicitanten verstrekken in het kader van hun sollicitatie gevoelige gegevens (geloofsovertuiging, gezondheidsgegevens, etc.). Om deze gegevens wettelijk te kunnen verwerken, hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig (Art. 9 (2) (a) AVG), anders worden uw gegevens onmiddellijk gewist. We vragen de sollicitanten om in het kader van hun sollicitatie geen gevoelige gegevens te verstrekken, of ze te anonimiseren. Mochten er toch gevoelige gegevens verstrekt worden, zullen wij dit interpreteren als toestemming tot verwerking.

 

De gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie verstrekt heeft, worden voor de duur van zeven maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen (de Oostenrijkse GIBG en BEinstG). We zullen u om toestemming vragen als we uw sollicitatie voor een langere periode moeten bewaren als bewijsvoering.

 

In het geval dat u uw sollicitatie intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk gewist. Mocht u uw in het kader van het sollicitatieproces gegeven toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens willen intrekken, kan dat per e-mail:

personal@wintersteiger.at.

 

Mocht er een dienstverband tot stand komen, wordt u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw dienstverband apart geïnformeerd.

 


Webshop wismo.shop

Geselecteerde WINTERSTEIGER-producten kunnen in de wismo-webshop besteld worden. Deze webshop richt zich zowel op ondernemers, als op particulieren. In deze context worden uw gegevens conform deze privacyverklaring verwerkt.

 

 

o   Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid zich in de webshop, via onze socialemediakanalen (Facebook, Instagram) of op de wismo-landingspagina’s aan te melden voor de wismo-nieuwsbrief. Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gaat u ermee akkoord informatie te ontvangen. De verwerking van uw gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief gebeurt op basis van uw toestemming conform Art. 6 (1) (a) AVG. In het kader van de aanmelding op de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

 •         E-mailadres
 •         Gebruikersgedrag (openen van nieuwsbrieven, kliks op links in de nieuwsbrief)
 •         en alle informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals bv. uw interessegebieden

 

Door het selectievakje aan te klikken, gaat u ermee akkoord dat de zonet vermelde persoonsgegevens worden verwerkt om u per e-mail informatie toe te sturen over de wismo-webshop en actuele aanbiedingen. Het aanmaken van een klantaccount en de afhandeling van uw bestellingen in de webshop staan los van het verlenen van deze toestemmingen.

 

De aanmelding voor de wismo-nieuwsbrief gebeurt via een zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail waarin er wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich kan aanmelden met e-mailadressen die hem niet toebehoren. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen conform de wettelijke voorschriften. Dit houdt in dat het tijdstip van de aanmelding en bevestiging, alsook het IP-adres worden opgeslagen. Ook worden de wijzigingen aan de gegevens die bij de verzendpartner opgeslagen zijn, gelogd.

 

De nieuwsbrief wordt verstuurd door verzendpartner Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland. De bepalingen inzake gegevensbescherming van de verzendpartner kunt u hier inkijken: https://de.sendinblue.com/dsgvo/. De verzendpartner wordt ingezet op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG) en een verwerkersovereenkomst conform Art. 28 (3) (1) AVG.

 

Uw gegevens worden opgeslagen tot u uw toestemming intrekt, of tot u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. Bovendien worden enkel de absoluut noodzakelijke gegevens bewaard, conform de relevante wettelijke bepalingen of bewaarplichten, als bewijs voor uw toestemming of het intrekken daarvan.

 

Intrekking/afmelding: U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via e-mail of door op een link aan het einde van elke nieuwsbrief te klikken. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen ook op elk moment per e-mail intrekken door te mailen naar unsubscribe@wintersteiger.com. U wordt dan onmiddellijk van de mailinglijst verwijderd.

 

 

o   Gegevens uit het bestelproces

Wanneer u producten bestelt in de wismo-webshop, worden de volgende gegevens verwerkt om uw bestelling af te handelen:

 •         Aanhef
 •         Voornaam, achternaam
 •         Geboortedatum
 •         E-mailadres
 •         Bezorg- en factuuradres
 •         Eventueel uw btw-nummer (als u ondernemer bent)
 •         Gegevens over uw aankoop (productdetails van uw bestelling)
 •         Klantnummer

Deze gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van contracten, conform Art. 6 (1) (b) AVG en opgeslagen voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. Als u de noodzakelijke gegevens niet verstrekt, kan de aankoop en de aanmaak van uw klantaccount niet afgehandeld worden.

U kunt een bestelling plaatsen als gast, of een klantaccount aanmaken waarmee u makkelijk uw bestellingen beheert. Voor deze doeleinden wordt aanvullend nog een door u gekozen wachtwoord verwerkt. Wanneer u een klantaccount aanmaakt, geeft u daarmee de toestemming voor het bewaren van uw gegevens, zolang u eigenaar van een klantaccount bent. Wanneer u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid uw klantaccount te laten verwijderen (aanvraag aan datenschutz@wismo.shop).

Om een contract uit te kunnen voeren, kan het nodig zijn dat uw gegevens aan onze dochteronderneming doorgegeven worden, conform Art. 6 (1) (b) AVG.

 

 

o   Betalingstransactie

De betalingstransactie wordt uitgevoerd door de door ons aangestelde betalingsdienstaanbieder. Op dit moment is dat Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Daarvoor worden, indien nodig, uw gegevens, zoals uw e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, samen met de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de transactie (artikel, factuurbedrag, besteldatum en besteltijdstip) automatisch aan Klarna doorgegeven zodra u de betalingszone betreedt. Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) AVG dat de verwerking voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Uw gegevens worden aansluitend door Klarna verwerkt conform hun privacyverklaring. Wij krijgen daarbij geen toegang tot uw betalingsgegevens.

 

o   Prijsvragen

Wij organiseren geregeld prijsvragen verbonden aan de wismo-webshop. Informatie over de verwerking van uw gegevens in het kader van de prijsvraag ontvangt u in de desbetreffende deelnemingsvoorwaarden. 

 

o   Integratie van diensten van derden

Wij gebruiken Hotjar om de noden van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod en de gebruikerservaring op deze website te optimaliseren. Het gebruik van Hotjar en het bewaren van Hotjar-cookies gebeurt op basis van Art. 6 (1) (f) AVG. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen wij een beter begrip van de ervaringen van onze gebruikers (bv. hoeveel tijd gebruikers op welke pagina’s doorbrengen, welke links ze aanklikken, wat ze leuk vinden en wat niet, etc.) en dat helpt ons, om ons aanbod aan te passen aan de feedback van onze gebruikers. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens over het gedrag van onze gebruikers en hun toestellen te verzamelen, in het bijzonder de IP-adressen van het apparaat (wordt tijdens het gebruik van onze website in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen), beeldschermgrootte, toesteltype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (enkel het land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website.  Hotjar bewaart deze informatie namens ons in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden de namens ons verzamelde gegevens door te verkopen. Meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens vindt u terug in de privacyverklaring van Hotjar onder deze link: https://www.hotjar.com/privacy.

Wanneer u de gegevensverzameling van Hotjar wilt deactiveren, klik dan op de volgende link en volg de instructies:https://www.hotjar.com/opt-out.

 

Gegevensbescherming

 

Wanneer uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven, bv. in het kader van een bestelling, worden ze middels het SSL-proces (Secure Sockets Layer) versleuteld. Het SSL-proces vervormt uw gegevens voor ze naar de WINTERSTEIGER-server doorgestuurd worden in die mate, dat een derde ze niet kan reconstrueren. In het kader van de gegevensversleuteling wordt voorts verzekerd, dat uw gegevens uitsluitend verzonden worden naar de server van waar ze werden opgevraagd. 

 

We nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, aanpassing en verspreiding door onbevoegden. Hierbij houden we rekening met zowel de laatste technologische ontwikkelingen, implementeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en het doel van de verwerking, als de waarschijnlijkheid en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden naargelang de laatste technische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

 

Cookies

 

Wij maken op deze website gebruik van zogenaamde cookies die het internetgebruik en de communicatie verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website naar uw browser verstuurt en die op uw apparaat opgeslagen worden.

 

Onze website gebruikt twee soorten cookies. Cookies worden enerzijds ingezet om het gebruik van onze diensten aangenamer te maken voor u. Zo gebruiken we enerzijds sessiecookies om te achterhalen of u individuele pagina’s van onze website al eerder heeft bezocht. Deze cookies blijven in het cookiebestand van uw browser tot u onze website verlaat en worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Anderzijds zetten we permanente cookies in, die voor een betere gebruiksvriendelijkheid voor een vastgelegde periode worden opgeslagen en onze website de mogelijkheid geven uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. Bezoekt u onze website opnieuw om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u onze website al eens eerder bezocht heeft en welke gegevens en instellingen u toen heeft ingevoerd, zodat u ze niet nog eens hoeft in te voeren. De bewaartermijn voor cookies hangt af van uw specifieke doel en is niet voor alle gebruikers gelijk.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het gebruik van cookies, zodat u in elk afzonderlijk geval kunst beslissen over het accepteren van cookies, of het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt voorkomen. De deactivering van cookies kan echter de functionaliteit van onze website beperken.

 

We informeren u over het gebruik en het plaatsen van cookies met een cookiebanner. Daarmee kunt u alle cookies accepteren of onder “cookie-instellingen” enkel geselecteerde cookies accepteren. Wanneer u later uw cookie-instellingen wilt aanpassen, kunt u dat doen onder “cookie-instellingen” in de footer van de website.

 

De wettelijke basis voor het plaatsen van cookies is ons gerechtvaardigd belang, onlinediensten aan te bieden en onze website te optimaliseren conform Art. 6 (1) (f) AVG en, indien van toepassing, uw toestemming conform Art. 6 (1) (a) AVG.

 

Websiteoptimalisatie

 

Webanalyse – Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google") om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren. Google is onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (“Privacy Shield-verdrag”) gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming gerespecteerd wordt.

 

Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn tekstbestanden die op uw apparaat opgeslagen worden en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die de cookie verzamelt over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een Google-server in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering te activeren op onze website, wordt uw IP-adres echter ingekort binnen de lidstaten van de EU of andere verdragsluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte, voor het verder verwerkt wordt door Google. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google-server in de VS verstuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten te verlenen rond website- en internetgebruik aan onze websitebeheerder. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet toegevoegd aan andere Google-data.

 

U kunt de opslag van cookies verhinderen door dit aan te geven in de instellingen van onze cookiebanner of uw browser. We willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Daarnaast kunt u verhinderen dat Google de door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) verwerkt, door onder deze deactiveringslink (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl?=de) de browser add-on van Google te downloaden. Meer informatie over de privacy en beveiliging van gegevens bij Google Analytics, vindt u op deze pagina: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

De gegevens worden gedurende 50 maanden bewaard.

 

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 (1) (f) AVG. De analyse van het websitegebruik en de statistische beoordeling wordt uitgevoerd om het aanbod op de website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

 

Google Retargeting

Deze website gebruikt retargeting-technologie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, („Google“). Google is onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (“Privacy Shield-verdrag”) gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming gerespecteerd wordt.

 

Dankzij deze technologie is het mogelijk om een internetgebruiker die al interesse in onze website en onze producten heeft getoond, gericht aan te spreken met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame. De inzet van op interesses gebaseerde reclamemiddelen gebeurt op basis van cookietechnologie en een analyse van het vroegere gebruikersgedrag. Google zet hiervoor cookies in, dat zijn kleine bestanden die op uw apparaat opgeslagen worden. Door cookies wordt informatie opgeslagen die het mogelijk maakt om de getoonde reclame individueel aan te passen aan de door u opgeslagen gegevens. Wanneer u geen op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u de opslag van cookies door Google op de volgende website deactiveren: http://www.google.com/settings/ads/. U kunt ook het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringswebsite van het Network Advertising Initiative te bezoeken: http://www.networkadvertising.org/choices/. Meer informatie over de privacy en beveiliging van gegevens van Google vindt u op deze pagina: http://www.google.de/policies/privacy/.

 

Google AdWords en Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van het programma voor onlinereclame Google AdWords en Google Tracking Conversion, een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, („Google“). Google is onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (Privacy Shield-verdrag) gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming gerespecteerd wordt.

 

Google zet hiervoor cookies in, die op uw apparaat opgeslagen worden wanneer u via een Google-advertentie naar onze website doorgestuurd wordt. Deze cookies zijn slechts voor een beperkte periode geldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt, kunnen wij en Google - als de cookie nog geldig is - herkennen of u via een Google-advertentie op onze website beland bent. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. Aan de hand van de gegevens die de conversiecookies verzamelen, worden conversiestatistieken opgesteld. Zo ontvangen wij informatie over het totaal aantal gebruikers dat via een advertentie naar een pagina met een conversietrackingtag geleid werd. Wij ontvangen in geen geval persoonsgegevens waarmee de individuele gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Als u bezwaar heeft tegen de trackingprocedure kunt u de opslag van de noodzakelijke cookies verhinderen door dit aan te geven in de instellingen van uw browser. U kunt cookies voor de Google-conversietracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op deze pagina: http://www.google.de/policies/privacy/.

 

Integratie van diensten en inhoud van derden

 

Facebook

Wij maken op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG) (belang bij de analyse, optimalisering en de kosteneffectieve uitvoering van ons onlineaanbod) gebruik van Social Plugins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat uitgebaat wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, ("Facebook"). Die plug-ins kunnen interactieve elementen en inhoud (bv. video’s, grafieken of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan het Facebook-logo (witte “f” op een blauwe tegel, de begrippen “like”, “vind ik leuk” of het opgestoken-duimsymbool) of de toevoeging van “Facebook Social Plugin”. De lijst met en het uitzicht van de Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Facebook is onder het Privacy Shield-verdrag gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming gerespecteerd wordt.

 

Wanneer een gebruiker een functie van dit onlineaanbod activeert die een dergelijke plug-in bevat, bouwt zijn apparaat een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan het apparaat van de gebruiker doorgegeven en geïntegreerd in het onlineaanbod. Daarbij kan uit de verwerkte gegevens een gebruikersprofiel van de gebruiker worden opgesteld. We hebben daardoor geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt en informeren daarom de gebruiker volgens onze actuele kennis.

 

Door de integratie van plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van ons onlineaanbod bezocht heeft. Als de gebruiker bij Facebook ingelogd is, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account linken. Wanneer de gebruiker interactie aangaat met de plug-in, door bijvoorbeeld op de like-knop te klikken of een commentaar achter te laten, wordt de die informatie door uw apparaat rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid van Facebook is, bestaat er niettemin de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres registreert en bewaart. Volgens Facebook wordt er in Duitsland enkel een geanonimiseerd IP-adres bewaard.

 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de bijhorende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker, kan de gebruiker terugvinden in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Wanneer een gebruiker Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens verzamelt over hem en die koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens bewaard door Facebook, moet hij zich voor het gebruik van ons onlineaanbod uitloggen bij Facebook en zijn cookies wissen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden vindt u terug in de Facebookprofielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Deze instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze voor alle apparaten, zoals computers en mobiele apparaten, worden overgenomen.

 

Facebook Pixel – geavanceerd overeenkomsten zoeken

 

Binnen ons onlineaanbod wordt de “Facebook-Pixel” van het sociale netwerk Facebook gebruikt met de functie “geavanceerd overeenkomsten zoeken” ingeschakeld, die beheerd wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Op basis van zijn expliciete toestemming wordt, wanneer een gebruiker op een door ons geplaatste Facebook-advertentie klikt, door Facebook Pixel een achtervoegsel geplaatst in de URL van onze gelinkte pagina. Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker geschreven via een cookie, die door onze gelinkte pagina geplaatst wordt. Verder registreert deze cookie specifieke klantengegevens, zoals bv. het e-mailadres, die wij op de aan de Facebook-advertentie gelinkte website verzamelen bij handelingen zoals aankopen, aanmeldingen of registraties (geavanceerd overeenkomsten zoeken). De cookie wordt vervolgens door Facebook Pixel gelezen en maakt het mogelijk dat de gegevens, waaronder specifieke klantengegevens, doorgegeven worden aan Facebook.

De Facebook Pixel met de functie “geavanceerd overeenkomsten zoeken” stelt Facebook in staat om de bezoekers van ons onlineaanbod te identificeren als doelgroep voor de weergave van advertenties (Facebook Ads). Daarom zetten wij Facebook Pixel met de functie “geavanceerd overeenkomsten zoeken” in om de door ons geplaatste Facebook Ads enkel aan die Facebook-gebruikers te tonen, die ook interesse in ons onlineaanbod getoond hebben of bepaalde kenmerken vertonen (bv. interesse in bepaalde thema’s of producten die aan de hand van hun bezochte websites bepaald kunnen worden), die wij aan Facebook doorgeven (“Custom Audiences”). Met behulp van Facebook Pixel met de functie “geavanceerd overeenkomsten zoeken” kunnen wij ook garanderen dat onze Facebook Ads overeenkomen met de interesses van de gebruiker en niet vervelend overkomen. Zo kunnen wij de doeltreffendheid van onze Facebookadvertenties voor statistische- en marktonderzoeksdoeleinden verder evalueren, door na te gaan of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie doorgestuurd worden naar onze website (zogenaamde “conversie”). Tegenover de standaardvariant van Facebook Pixel helpt de functie “geavanceerd overeenkomsten zoeken” ons erbij, de doeltreffendheid van reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.

Alle verstrekte gegevens worden door Facebook bewaard en verwerkt zodat ze aan een toepasselijk gebruikersprofiel gekoppeld kunnen worden en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, conform het Facebook-gegevensbeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en diens partners in staat stellen om advertenties te plaatsen binnen en buiten Facebook.

Deze verwerkingsacties gebeuren uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming conform Art. 6 (1) (a) AVG.

De door Facebook verzamelde informatie wordt in principe naar een Facebook-server doorgestuurd en daar bewaard. De gegevens kunnen ook worden doorgestuurd naar de servers van Facebook Inc. in de Verenigde Staten. Facebook Inc. met hoofdzetel in de Verenigde Staten is gecertificeerd door de overeenkomst inzake gegevensbescherming tussen de EU en de VS, “het Privacy Shield-verdrag”, dat garandeert dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming gerespecteerd wordt.

 

 

Google Maps

Onze website gebruikt Google Maps om kaarten weer te geven en voor het opstellen van routebeschrijvingen. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, („Google“). Google is onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (Privacy Shield-verdrag) gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming gerespecteerd wordt.

 

Door het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich akkoord met het genereren, verwerken en gebruik van zowel de automatisch verzamelde, als door de gebruiker verstrekte gegevens (incl. IP-adres) door Google, met inbegrip van zijn vertegenwoordigers of externe partners.

 

De gebruikersvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. Uitgebreide informatie over de transparantie en keuzemogelijkheden en de beveiliging van gegevens, vindt u terug in het privacycenter van google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

 

Google Tag Manager

Onze website gebruikt Google Tag Manager op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG) (belang bij de analyse, optimalisering en de kosteneffectieve uitvoering van ons onlineaanbod). Met deze dienst kunnen tags op een interface gebruikt worden. De Google Tag Manager plaats enkel tags. Er worden geen cookies geplaatst en geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags die mogelijks gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Vindt er op het domein- of cookieniveau een deactivering plaats, blijft ze voor alle tracking tags van toepassing, voor zover ze met de Google Tag Manager geïmplementeerd werden. Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u onder de volgende link: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

 

De gebruiker heeft de mogelijkheid om het verzenden van tags door Google Tag Manager te verhinderen. Hiervoor moet de gebruiker in zijn browser deze add-on installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

YouTube

Op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG) (belang bij de analyse, optimalisering en de kosteneffectieve uitvoering van ons onlineaanbod) zijn op onze website functies van YouTube-diensten voor de weergave en het afspelen van video’s geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 Verenigde Staten. Meer informatie vindt u terug in privacybeleid van YouTube.

 

Hierbij wordt de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder pas overgaat tot opslag van gebruikersinformatie wanneer de videoweergave gestart wordt. Wordt een geïntegreerde YouTube-video gestart, dan zet YouTube cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens YouTube worden deze gegevens onder andere gebruikt om videostatistieken op te stellen die de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige handelingen te voorkomen. Onafhankelijk van de weergave van de ingesloten video's, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, dat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang kan zetten.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies bij YouTube vindt u terug in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Uw rechten

 

Vanzelfsprekend informeren we u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Conform de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming heeft u als betrokkene de volgende rechten en rechtsmiddelen:

 

 • Recht op inzage in uw door ons bewaarde persoonsgegevens conform Art. 15 AVG. Hiervoor kan het nodig zijn dat u uw identiteit op passende manier dient te bewijzen.
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens of ter vervollediging van onvolledige persoonsgegevens conform Art. 16 AVG.
 • Recht op gegevenswissing van uw persoonsgegevens conform Art. 17 AVG, om de redenen vastgelegd in Art. 17 (1) (a-f) AVG (bv. het wegvallen van de reden voor de verwerking) en de verwerking van uw persoonsgegevens conform Art. 17 (3) AVG niet nodig is.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens conform Art. 18 AVG.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform Art. 20 AVG.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform Art. 21 AVG.
 • Recht op het intrekken van uw toestemming volgens Art. 7 AVG.
 • Recht om klacht in te dienen: U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In principe kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats, werkplek of ons hoofdkantoor wenden. In Oostenrijk is dat:

 

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming

Barichgasse 40-42

1030 Wien, Oostenrijk

Telefoon: +43 1 52 152-0

E-Mail: dsb@dsb.gv.at

 

Om uw rechten tegenover WINTERSTEIGER te doen gelden en bij vragen kunt u zich tot ons wenden: 

per post: Wintersteiger AG, J.-M. Dimmelstraße 9, A-4910 Ried im Innkreis, Oostenrijk ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

per telefoon: +43 7752 919-0

per e-mail: datenschutz@wintersteiger.at

 

Onderneemt u stappen om uw hierboven vermelde rechten uit de AVG af te dwingen, dan dient WINTERSTEIGER te reageren of, als aan de wettelijke eisen is voldaan, het verzoek uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek om de gevraagde actie in te willigen.

 

Toepassingsgebied/links

 

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor websites van WINTERSTEIGER. Wij hebben geen invloed op de vormgeving en de inhoud van websites die via links met onze website zijn verbonden en we kunnen niet controleren hoe de aanbieders van de verbonden websites met uw gegevens omgaan. Onze privacyverklaring en verantwoordelijkheidsgebied gelden niet op hun website.