Justering av bindinger

Merk: Ny norm for justering av bindinger ISO 11088

Funksjonsenhet ski-binding-sko (S-B-S) for alpint – montering, justering og kontroll

På grunn av den aktuelle endringen i normen for justering av bindinger ISO 11088 ("funksjonsenhet ski-binding-sko (S-B-S) for alpint – montering, justering og kontroll") ønsker vi å støtte dere med "tilleggsark for kontroll av bindinger" slik at dere kan oppfylle normen. Alt etter korttype er visse informasjonsfelt allerede tilgjengelige, og de kan også fylles ut på tilleggsarket. Dette kan kopieres og fylles ut for hånd. På høyre side er det plass til å feste det ferdige justeringskortet. OBS! Vær oppmerksom på at det er nødvendig å ta vare på en kopi. Høyre side kan også brukes som trykkområde for maskinene våre.

 

Nedlasting: Tilleggsark for kontroll av bindinger