11.04.2013

WINTERSTEIGER AG: rekordowa sprzedaż na jubileusz 60-lecia

Rok finansowy 2013 zaczyna się od największego zamówienia w historii firmy.

 Mimo trudnych warunków gospodarczych firmie WINTERSTEIGER AG udało się w roku 2012 zwiększyć sprzedaż w każdym z pionów działalności i uzyskać po raz trzeci z kolei rekordową sprzedaż – 126,2 mln euro.

Pion technologii prostowania materiałów, który od chwili przejęcia firmy KOHLER Maschinenbau GmbH stanowi czwarty podstawowy pion działalności koncernu, przyniósł przedsiębiorstwu na początku roku największe zamówienie w jego 60-letniej historii. Zaplanowana na lata 2013/2014 budowa nowego obiektu firmy KOHLER stanowi największą indywidualną inwestycję, a nowa struktura przedsiębiorstwa ma dodatkowo wspierać realizację strategii wzrostu. Dzięki tej grupie projektów firma WINTERSTEIGER niezwykle dynamicznie wkroczyła w rok finansowy 2013.


Wyniki bilansowe zeszłego roku finansowego rysują niezwykle solidny obraz koncernu. WINTERSTEIGER wykazuje dobry wskaźnik EBITDA z marżą w wysokości 10,6% (13,4 mln euro). Wskaźnik EBIT wynosi 6,6% (8,3 mln euro). Prezes zarządu, Dipl.-Ing. Reiner Thalacker, komentuje te liczby w bardzo pozytywnym tonie: „W ubiegłym roku finansowym zintegrowaliśmy z koncernem firmę KOHLER i zainwestowaliśmy znaczne środki w tę markę i jej przyszłość.“

 

Udział kapitału własnego to imponujące 46,4% w skali koncernu i 54,5% w jego spółce macierzystej WINTERSTEIGER AG. Dla dyrektora finansowego Rolanda Greula (MBA) jest to „doskonały“ wynik: „Jesteśmy dzięki temu dobrze przygotowani na wyzwania przyszłości.“ Wskaźnik eksportu lekko wzrósł i wynosi ponad 90%. Firma WINTERSTEIGER zainwestowała w ubiegłym roku 10,4 mln euro w badania i rozwój, co daje współczynnik B&R równy 8,2% (w roku 2011 wyniósł on 6,4%).SHARE:

Zrównoważony rozwój pionów działalności.

Cztery piony działalności spółki: SPORTS, SEEDMECH, WOODTECH i Technika prostowania materiałów rozwijały się pozytywnie i przedstawiają w skali ogólnego bilansu zrównoważony wzrost.

 

Pion SPORTS obejmujący kompleksowe rozwiązania w zakresie wypożyczania i serwisowania nart i snowboardów jest w dalszym ciągu pionem największym pod kątem sprzedaży. Niezwykły sukces osiągnęło przedstawicielstwo rosyjskie, które uzyskało dużej wartości zamówienia w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 w Soczi.

 

Reiner Thalacker optymistycznie spogląda na bieżący rok finansowy i omawia specyficzne wymagania pionu SPORTS: „Rok 2013 zaczął się od dobrego sezonu zimowego. Ze względu na zależność od sezonu jesteśmy w tym pionie konfrontowani z rosnącymi wymogami dotyczącymi elastyczności. Nowymi produktami zareagowaliśmy więc na potrzeby klientów. Discovery 2 to nowa, całkowicie automatyczna stacja serwisowania nart, "szyta na miarę" dla każdego klienta i zapewniająca możliwość rozbudowy. Nowy system przechowywania i suszenia nart Easystore Flex zapewnia również możliwość całkowicie indywidualnej konfiguracji.“ Zintegrowany z pionem dział BootDoc, specjalizujący się w systemach analizy stóp i odpowiednio dopasowywanych wkładkach do butów, rozwija się zgodnie z planem.

 

Sprzedaż pionu SEEDMECH – oferenta kompleksowych rozwiązań w zakresie rolniczych doświadczeń polowych – znacznie przekroczyła wyznaczone cele w Europie, Rosji, a także w Ameryce Południowej. Perspektywy na rok finansowy 2013 są również bardzo dobre. Wielkie oczekiwania koncern wiąże z krajami BRIC; Brazylią, Rosją, częściami Indii i Chin oraz ze Stanami Zjednoczonymi. Kluczowe role na rynkach SEEDMECH odgrywają z jednej strony przedsiębiorstwa państwowe o trudnej sytuacji budżetowej, a z drugiej ciągle zwiększające zasięg działalności międzynarodowe koncerny. Duże znaczenie mają tu problemy związane z wyżywieniem ludności świata i bioenergią (biopaliwami). Poza tym w dziedzinie doświadczeń polowych zauważalne są rosnące wymagania jakościowe. SEEDMECH jest ogólnie rzecz biorąc pionem o największym potencjale wzrostowym.

 

Pion WOODTECH mimo trudnej sytuacji rynkowej – rynki zbytu dopiero niedawno otrząsnęły się częściowo ze skutków kryzysu gospodarczego – również zanotował wzrost sprzedaży. Kolejne wyzwanie stanowi nadzdolność produkcyjna, która występuje w grupie głównych klientów, czyli producentów parkietów.

WINTERSTEIGER reaguje na tę sytuację różnicowaniem produkcji i opanowywaniem nowych pionów działalności. W listopadzie 2012 r. firma WINTERSTEIGER przejęła większościowe udziały w spółce VAP Gruber Automations GmbH z Mettmach. VAP oferuje systemy automatyzacji i konstruuje urządzenia do automatycznej naprawy powierzchni drewna, sprzedawane pod nazwą „TRC – Timber Repair & Cosmetics“. Systemy TRC optymalnie uzupełniają paletę produktów WOODTECH i mają generować dodatkowy obrót ze strony istniejących i nowo pozyskiwanych klientów. WINTERSTEIGER dostrzega poza tym nowe piony działalności, które mogą być obsługiwane przez podstawowy produkt - cienkotnące piły taśmowe w połączeniu z kompetencjami firmy VAP w zakresie automatyzacji. Kolejnym atutem przedsiębiorstwa jest nowa cienkotnąca piła taśmowa DSB Twinhead NG XM, przekonująca modułową konstrukcją i czekająca na debiut na targach LIGNA w Hanowerze w maju 2013.

Dzięki włączeniu do koncernu firmy KOHLER Maschinenbau GmbH powstało nowe, ważne pole działalności w pionie techniki prostowania materiałów. Długoterminowy plan strategiczny, sporządzony przy okazji nabycia firmy KOHLER, wskazuje, że pion rozwija się zgodnie z założeniami. Nowo skonstruowana maszyna Peak Performer GC z elektronicznym układem regulacji szczeliny powinna zapewnić skok sprzedaży i impuls inwestycyjny.

 

Największe zamówienie i największa jednostkowa inwestycja.

Rok 2013 zaczął się dla spółki WINTERSTEIGER AG rewelacyjnym zamówieniem o wartości ponad 8 mln euro, największym w historii firmy: KOHLER skonstruuje i wytworzy linię taśmową o długości ponad 100 metrów dla spółki ThyssenKrupp z niemieckiego Duisburga. W celu zapewnienia firmie KOHLER perspektyw rozwojowych w roku 2013 zostanie zrealizowana inwestycja w obiekt firmowy. Inwestycja ta, o łącznej wartości około 12 mln euro, jest największą indywidualną inwestycją w historii koncernu WINTERSTEIGER. Początek budowy planuje się na późną jesień roku 2013, a zakończenie inwestycji na rok 2014.

Podstawowe dane nowego obiektu: działka: ok. 50 000 m²; lokalizacja: strefa przemysłowa Lahr (10 km od obecnej lokalizacji w miejscowości Friesenheim); powierzchnia produkcyjna: ok. 7 500 m²; budynek administracyjny z centrum obsługi klienta: ok. 2 000 m²; łączna wartość inwestycji: około 12 mln euro.

 

Poziom zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 r.

Na całym świecie WINTERSTEIGER zatrudnia 810 pracowników, stąd 498 w Austrii. W skali koncernu 87 pracowników pracuje w działach badawczo-rozwojowych. WINTERSTEIGER uważa kształcenie uczniów za jeden z filarów sukcesu przedsiębiorstwa. Po ukończeniu nauki zawodu specjaliści znajdują w prawie 100% zatrudnienie w firmie WINTERSTEIGER. W skali koncernu kształci się obecnie 14 dziewcząt i 59 chłopców, a w sierpniu 2013 r. swoje kariery zawodowe ma rozpocząć 18 nowych uczniów.

 

Nowa struktura firmowa na jubileusz 60-lecia istnienia.

W roku 2013 rozpoczęło się tworzenie nowej struktury jednostek biznesowych (Business Units, BU) przedsiębiorstwa. Powodem restrukturyzacji jest dążenie do zbliżenia jednostek biznesowych do klientów i pozyskania optymalnej wiedzy o rynkach i produktach. Jednostka biznesowa ma szybko i skutecznie nadążać za dynamiką zmian popytu. Przez połączenie działów sprzedaży, serwisu i rozwoju koncern nastawia się bardzo zdecydowanie na potrzeby rynku i obsługę klienta. Celem i zadaniem każdej jednostki biznesowej jest dostarczenie właściwego produktu we właściwej cenie i przy właściwych kosztach we właściwej jakości oraz we właściwym czasie i właściwym miejscu.

 

Perspektywy na bieżący rok finansowy 2013.

Koncern WINTERSTEIGER rozpoczął rok finansowy 2013 z bardzo korzystnym portfelem zamówień. Dobry sezon zimowy i większy wzrost sprzedaży w Azji i Ameryce Południowej zapewniają podstawę pozytywnego wyniku rocznego we wszystkich pionach działalności. Prezes zarządu Reiner Thalacker: „Na rok 2013 wyznaczyliśmy sobie jako realistyczny cel sprzedaż w wysokości 135 mln euro. Z punktu widzenia globalnego koncernu o współczynniku eksportu równego 90% struktura rynku i sposób działalności należy postrzegać jako zmienne. Polityka 4 pionów działalności ułatwia dostosowywanie się do fluktuacji i zachowanie tendencji wzrostowej.“

  • Sprzedaż w skali koncernu: 126,2 miliona euro
  • EBIT: 8,3 miliona euro (6,6 procent)
  • EBITDA: 13,4 miliona euro (10,6 procent)
  • Udział kapitału własnego w skali koncernu: 46,4 procent
  • Udział kapitału własnego WINTERSTEIGER AG: 54,5 procent
  • Udział eksportu: 90,1 procent
  • Nakłady badawczo-rozwojowe: 10,4 miliona euro (wskaźnik B&R: 8,2 procent)
  • Zatrudnienie globalnie: 810 pracowników
  • Zatrudnienie krajowe: 498 pracowników