15.04.2024

WINTERSTEIGER z rekordowymi obrotami w jubileuszowym roku

WINTERSTEIGERDuet zarządzający WINTERSTEIGER: Harold W. Kostka, CEO i CFO (po lewej) i Thomas Fürkötter, CTO
©wakolbinger
  • Obroty za 2023 r. wyniosły prawie 250 mln EUR przy wskaźniku rentowności sprzedaży około 14%
  • Przekształcenie w holding przemysłowy w celu przyspieszenia wzrostu

 

W 70. roku istnienia firmy grupa WINTERSTEIGER osiągnęła rekordowe obroty w wysokości prawie ćwierć miliarda euro przy wskaźniku rentowności sprzedaży ponad 14%.

 

Ried/I., kwiecień 2024. Grupa WINTERSTEIGER, specjalizująca się w budowie maszyn i urządzeń, w 2023 r. nie tylko obchodziła 70. rocznicę założenia, ale także odnotowała rekordowe obroty. „Mimo trudnej sytuacji na rynku udało nam się w 2023 r. wzmocnić pozycję w naszych niszowych segmentach i kontynuować rentowny wzrost” — cieszy się prezes Harold Kostka. Wzrost obrotów o 10% i zysków o 15% oznacza, że został przebity rewelacyjny 2022 r. Obroty koncernu wyniosły w 2023 r. 246 mln EUR, a wynik EBITDA 35 mln EUR.

 

Jednocześnie grupa firm została w minionym roku przekształcona w holding przemysłowy, aby przybliżyć poszczególne piony do klientów, skrócić drogi decyzyjne i przyspieszyć podejmowanie decyzji ze względu na dopasowanie podziału obowiązków do zadań.SHARE:

Wzrost i zyski we wszystkich czterech pionach

 

Wszystkie cztery piony, czyli Seedmech, Sports, Woodtech i Metals, odnotowały wzrost i przyniosły duże zyski, mówi prezes Kostka. W pionie Seedmech pogoń za odpornym na zmiany klimatyczne materiałem siewnym zachęca do inwestycji zwłaszcza dużych klientów WINTERSTEIGER. „Ponadto w ostatnich latach umiejętnie rozbudowywaliśmy nasz asortyment, aby móc zwiększyć udział w obiecujących rynkach, jak Ameryka Północna i Południowa, ale także np. Francja” — mówi z dużym zadowoleniem szef pionu Seedmech Christopher Schiehauer. Oprócz celowych inwestycji w produkty do automatyzacji ręcznych etapów uprawy skupiono się na rozbudowie strategii zarządzania danymi, aby WINTERSTEIGER był jeszcze bardziej potrzebny w procesach klientów.

 

„Jeszcze nigdy na świecie nie było tylu narciarzy co teraz! Chociaż spada sprzedaż sprzętu sportowego, to przecież nadal rośnie liczba noclegów w ośrodkach narciarskich, więc coraz więcej sprzętu się wynajmuje” — stwierdza Daniel Steininger, dyrektor zarządzający WINTERSTEIGER Sports GmbH. Boom i wzrost obserwuje się zwłaszcza na północnoamerykańskim rynku wynajmu, i to przy stale rosnącym poziomie cen. Jako lider na rynku w USA i Kanadzie WINTERSTEIGER bierze czynny udział w tym wzroście i czerpie z niego zysk dzięki silnej strukturze organizacyjnej w tym regionie.

 

Chociaż 2023 r. był trudnym rokiem w działach Division Woodtech ściśle powiązanych z budownictwem, ale wydaje się, że najgorsze jest już za nami. Jeśli mimo to sprzedaż pił, narzędzi i instalacji w ubiegłym roku wzrosła, zdaniem Andreasa Doubravy, szefa pionu obróbki drewna, zawdzięczamy to dużemu popytowi w branży kompozytów: „Dzięki dokonanemu w 2022 r. zakupowi niemieckiej firmy Hema, która jest dostawcą pił taśmowych do rozcinania lekkich materiałów konstrukcyjnych do budowy samolotów i elektrowni wiatrowych oraz izolacji zbiorników LNG, od ponad roku mamy dobrą sytuację ze zleceniami. Pomaga to przetrwać kryzys w budownictwie naszemu zakładowi produkcji narzędzi w Turyngii i zakładowi produkcji instalacji w Górnej Austrii”.

 

Od czasu restrukturyzacji pionu Metals w 2020 r. i przestawieniu go na dobrze rozwijające się branże, jak produkcja wirników i stojanów, niemiecka spółka Kohler Maschinenbau GmbH nie tylko przestała przynosić straty, ale nawet co roku walczy o tytuł relatywnie najbardziej rentownego pionu w grupie WINTERSTEIGER. „W 2023 r. pionowi Metals ponownie udało się pod względem wskaźnika Return on Sales wyprzedzić pion Sports” — podkreśla z dumą Thomas Fürkötter. Fürkötter jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za pion Metals w holdingu WINTERSTEIGER i od początku tego roku CTO grupy firm. W następnych latach zamierza skupić się na zwiększeniu efektywności łańcucha dostaw i usprawnieniu procesów, aby jeszcze bardziej zwiększyć rentowność WINTERSTEIGER, uwolnić zamrożony majątek i spożytkować go na nowe przejęcia, a w konsekwencji przyczynić się do realizacji celu w postaci 400 mln EUR obrotów do 2027 r.

 

Planowana ekspansja i strategiczne przejęcia

 

„Chociaż w 2024 r. czekają nas wyzwania, to bojowa atmosfera panująca w naszym zespole, nasze pierwszorzędne produkty i nasz globalny zasięg przekonują nas, że ponownie odnotujemy wzrost zarówno obrotów, jak i zysków” — zapewnia prezes Kostka. „Wkrótce ogłosimy także nowe przejęcia” — dodaje szef koncernu.

 

Ponadto WINTERSTEIGER nie rezygnuje z obecności w Austrii: mimo wysokich płac i wszechobecnej biurokracji zarząd jest przekonany o zaletach lokalizacji w sercu Europy. W 2023 r. WINTERSTEIGER zainwestował na rodzimym rynku około 10 mln EUR. Na 2024 r. zaplanowane jest przejęcie pewnej austriackiej spółki oraz zwiększenie mocy i automatyzacja procesów logistycznych w siedzibie firmy w Ried im Innkreis. Średni poziom zatrudnienia w grupie wyniósł w ubiegłym roku 1200 osób. To prawie o 100 więcej niż jeszcze w 2022 r. Wzrost liczby personelu nastąpił przede wszystkim w Austrii.