08.11.2021

Udana instalacja sztaplarek do obłogów w firmie TILLY Holzindustrie GmbH

Integracja sztaplarek do obłogów wśród dotychczasowych urządzeń piłująco-sortujących

Austriacka firma TILLY Holzindustrie GmbH jest wiodącym w świecie producentem płyt warstwowych z drewna naturalnego. Z austriackiej siedziby firmy w Althofen, gdzie zlokalizowana jest nowoczesna produkcja o rocznej wydajności blisko 10 mln m², płyty z drewna naturalnego dostarczane są do klientów na całym świecie.

 

Całkiem niedawno firma VAP-WINTERSTEIGER miała okazję udoskonalić proces produkcyjny płyt z drewna naturalnego, automatyzując proces sztaplowania obłogów. W tym celu dotychczasowe urządzenia piłujące i sortujące rozbudowano o automatyczne sztaplarki do obłogów.SHARE:

 

Zadanie.

Dotychczas obłogi po cięciu na linii pił taśmowych i sortowaniu musiały być odkładane na stos ręcznie. Ta żmudna praca wymagała optymalizacji tudzież automatyzacji. Po rozpoznaniu i analizie warunków panujących na miejscu rozpoczęto rozwijanie konkretnej koncepcji rozwiązania. Chodziło o taką koncepcję, która uwzględni rozmaite rodzaje obłogów i pozwoli na automatyczne układanie stosów o najróżniejszych wysokościach i długościach. Sztaplarki miały umożliwiać jak najlepszą integrację w dotychczasowym układzie przestrzennym.

 

 

Realizacja.

Wybrany do tego celu model sztaplarki zintegrowano z całą instalacją bezpośrednio za linią pił taśmowych i sortownią obłogów. Sztaplarki automatycznie układają obłogi w 6 umieszczonych obok siebie stosów. Stosy są transportowane poziomo na przenośnikach rolkowych za pomocą mechanicznych zabieraków, a następnie są odkładane na wózkach transportowych.

 

Ten etap był dotąd wykonywany ręcznie, zaś obecnie zautomatyzowano go za pomocą 4 stacji obsługi stosów dostarczonych przez VAP-WINTERSTEIGER.

Rozwiązanie wprowadzone w zakładach w Althofen (Karyntia) pomogło firmie TILLY Holzindustrie, będącej wieloletnim klientem firmy WINTERSTEIGER, podnieść wydajność produkcji płyt warstwowych z drewna naturalnego. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z opracowanych i dostarczonych przez firmę WINTERSTEIGER urządzeń do automatycznego układania stosów, dzięki którym udało nam się zwiększyć wydajność produkcji płyt z drewna naturalnego. Chodziło nam zwłaszcza to, aby odciążyć naszych pracowników”, podkreśla z zadowoleniem prezes firmy, Mario Wagner.

 

Więcej o historii firmy TILLY