30.05.2022

Urządzenie do szkolenia z obsługi pił łańcuchowych „Cut Coach” — historia sukcesu

Cut CoachTechnisches Hilfswerk wykorzystuje Cut Coach do treningów.
© Dirk Winterscheid (THW)

Cut Coach jest symulatorem naprężenia pni drzewa. Pień drzewa jest mocowany w urządzeniu i wyginany w różne strony. Operator piły łańcuchowej uczy się, gdzie znajdują się bezpieczne miejsca cięcia: może to zapobiec wypadkom spowodowanym odskoczeniem pnia drzewa lub zakleszczeniem piły łańcuchowej.

 

Cut Coach wygrywa w przetargu w Niemczech.

Niedawno firma SERRA uzyskała w przetargu zamówienie na dostawę dla niemieckiej agencji pomocy technicznej (THW): SERRA dostarczy 14 urządzeń Cut Coach z opcją zamówienia dodatkowych 19 urządzeń. 2 urządzenia szkoleniowe trafią do ośrodków szkoleniowych, a reszta będzie dowożona na kursy organizowane w całych Niemczech.

 

Kierownik zespołu ds. edukacji Hagen Vollrath tłumaczy — „Wielką zaletą tego urządzenia treningowego jest możliwość zaciskania pni drzewa o średnicy do 40 cm, zamiast 20 cm, jak dotychczas. Cut Coach firmy SERRA jest znacznie wygodniejszy, ponieważ nie wymaga ręcznego przenoszenia pni drzewa, a także zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa pracy”. Nie bez przyczyny urządzenie do szkolenia z obsługi pił łańcuchowych, jako pierwszy symulator naprężenia na świecie, otrzymało certyfikat „KWF Profi”.  Urządzenia KWF Profi dla leśnictwa spełniają wszystkie wymagania obowiązujących norm technicznych: ekonomiczne, bezpieczeństwa, ergonomiczne i ekologiczne.

 

 SHARE:

Straż pożarna w Wiedniu: „Najlepsze rozwiązanie do ćwiczeń!”

Urządzenie do szkolenia z obsługi pił łańcuchowych zakupiono niedawno również w straży pożarnej w Wiedniu. Według wiedeńskiej straży pożarnej to optymalne rozwiązanie. Dzięki pomysłowej integracji z żurawiem instruktor zyskuje niezależność: może pojechać na miejsce szkolenia, holując Cut Coach, i nie potrzebuje drugiego pojazdu do transportowania pni drzewa.

 

Obecnie trwa szkolenie instruktorów w ośrodku szkoleniowym w zakresie jego obsługi, a w przyszłości będzie ono przewożone z jednej remizy do drugiej, aby strażacy mogli na nim trenować.