GreenDry-kondenstørking

GreenDry-kondenstørking

Energieffektiv tørketeknologi med luftsirkulasjonssystem.

Energibesparende, økonomisk, fleksiblelt: Kondenseringsprosessen GreenDry muliggjør energieffektiv tørking uten å påvirke romklimaet. Fordi det integrerte tørkesystemet med sirkulerende luft kun sirkulerer den varme luften i tørkesystemet og slipper den ikke ut i rommet.

Virkemåte for GreenDry-tørketeknologi

GreenDry-teknologien fungerer ved hjelp av en kondenseringsenhet: Fuktigheten i den oppvarmede luften kondenseres på kalde kobberrør. Vannet renner ned i rørene og samles opp i en innebygd vannoppsamlingstank. Dersom et sluk er tilgjengelig, kan vannet også slippes ut gjennom en tilkobling til avløpssystemet. Dette motvirker dannelse av mugg og ubehagelig lukt på en effektiv måte. 

For å spare ytterligere energi sirkulerer den oppvarmede luften i det lukkede tørkeskapet og slippes ikke ut i rommet. I tillegg: Luften varmes kun opp av varmeelementet i begynnelsen av tørkeprosessen for å oppnå ønsket driftstemperatur. Etter det slås oppvarmingsprosessen bare på hvis temperaturen i tørkeskapet synker. På denne måten brukes opptil 60 % mindre energi enn med konvensjonelt utstyr – smart!

Fordelene

En oversikt av de viktigste fordelene med GreenDry-kondenstørking:

Energisparende tørking

Klar til bruk allerede fra en omgivelsestemperatur på 7 °C

Optimalt inneklima takket være luftsirkulasjonssystemet – ingen fuktighet ut i rommet

Forebygging av mugg og ubehagelig lukt

Dersom et sluk er tilgjengelig: direkte utslipp av vannet i avløpsystemet

Skånsom mot plast og syntetiske fibre

Disse produktene fra WINTERSTEIGER Dry & Protect-serien fungerer med GreenDry-kondenstørking