Ekstern inngang til xControl

For styring via for eksempel EIB-bussystem