23.04.2020

WINTERSTEIGER odnotowuje dwucyfrowy wzrost obrotów w roku 2019

Ried im Innkreis. W 2019 roku Grupa WINTERSTEIGER zwiększyła obroty koncernu o 14 % do 182 mln euro, osiągając przy tym marżę EBITDA na poziomie ponad 10 %.

 

„Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla firmy WINTERSTEIGER. Byliśmy w stanie nabrać wystarczającego rozpędu, aby przygotować się na obecne wyzwania w naszej globalnej działalności”, mówi prezes zarządu, dr Florestan von Boxberg. Dyrektor finansowy Harold Kostka podkreśla, że po mocnych czterech latach, w których udało się realizować budżet przy jednocześnie nadzwyczaj umiarkowanych wydatkach, Grupa w obliczu kryzysu wywołanego koronawirusem jest obecnie bardzo stabilna finansowo.SHARE:

Obroty w ramach międzynarodowego koncernu zbudowanego wokół grupy przedsiębiorstw zajmujących się budową maszyn i urządzeń osiągnęły w 2019 roku poziom 182 mln (plus 22 mln) euro. Wzrost obrotów o 9 mln euro wynika z dwóch przejęć dokonanych na początku 2019 roku w Niemczech (SERRA Maschinenbau GmbH w segmencie WOODTECH) i Anglii (TRIALS Equipment UK Ltd. w segmencie SEEDMECH).

„Szczególnie cieszy nas fakt, że w ubiegłym roku udało nam się rozwinąć we wszystkich sektorach naszej działalności”, podkreśla Boxberg. Odnoszący sukcesy sektor SPORTS obronił swoją wiodącą pozycję jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla handlu w dziedzinie sportów zimowych i wynajmu sprzętu narciarskiego, osiągając obrót w wysokości 74 mln euro (plus 5 mln).

Po kilku latach stagnacji, sektor SEEDMECH, który specjalizuje się w rozwiązaniach dla nasiennictwa, osiągnął skokowy przyrost obrotów z 10 mln do 41 mln euro. „Po daleko idącej modernizacji naszej oferty kombajnów zbożowych i siewników oraz znacznym zwiększeniu ich funkcjonalności, widzimy obecnie duży popyt na nasze produkty i usługi dla nasiennictwa — i to pomimo kryzysu wywołanego koronawirusem”, podkreśla Boxberg, który w tym sukcesie dostrzega również udział cyfrowych nowinek technicznych. Wiosną WINTERSTEIGER przejął niemiecką firmę Kenomx, twórcę wysoko wyspecjalizowanego oprogramowania hodowlanego, a także podpisał ogólnoświatową umowę o współpracy na wyłączność z firmą Delair, francuskim producentem dronów dla rynku hodowli nasion.

Sektor WOODTECH odnotował wzrost obrotów o 4 mln euro w stosunku do 34 mln euro w 2019 roku. Kostka podkreśla, że przejęcie spółki SERRA oraz koncentracja już należącej do koncernu firmy VAP na potrzebach przemysłu drzewnego oznacza, że nadal są możliwości rozwoju w tej branży na arenie międzynarodowej. W segmencie WOODTECH, poniekąd także dzięki nabyciu firmy SERRA, szczególnie cieszy wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych zakładów pił tarczowych w Arnstadt w Turyngii, które firma WINTERSTEIGER znacznie rozbudowała w 2018 roku.

W sektorze METALS obroty w 2019 roku wyniosły 33 mln euro i wzrosły o 3 mln euro. „Opłaciła się nasza strategia, polegająca na poszerzeniu oferty prostowarek o urządzenia do prostowania blach ciętych i celowym wprowadzeniu ich na rynek międzynarodowy obok linii do obróbki taśm”, mówi z satysfakcją Boxberg. Filie firmy WINTERSTEIGER w Chinach, Rosji i USA w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju w sektorze METALS.

„Wzrost jest zdrowy tylko wtedy, gdy zyski są na odpowiednim poziomie — a w firmie WINTERSTEIGER przywiązujemy do tego ogromną wagę”, mówi dyrektor finansowy Kostka i dodaje: „przy marży EBITDA na poziomie koncernu w kwocie 19 milionów (plus 5 milionów) zanotowaliśmy w 2019 roku stopę zwrotu ze sprzedaży na poziomie ponad 10 %”.

Na dzień 31.12.2019 WINTERSTEIGER zatrudniał 1047 osób na całym świecie (plus 61). Nieco ponad połowa z nich była pod koniec roku zatrudniona w zakładach na terenie Austrii.


Jeśli chodzi o rok bieżący, szacunki zarządów poszczególnych firm są ostrożne. „Oprócz najważniejszego celu — zdrowia naszych pracowników i partnerów biznesowych — najważniejsze jest zapewnienie płynności finansowej i przetrwanie kryzysu przy możliwie najmniejszych szkodach gospodarczych. Jednak ze względu na wysoki wskaźnik kapitału własnego i niski poziom zadłużenia staramy się wykorzystać kryzys również jako szansę”, mówi Boxberg, a Kostka dodaje, że szczególnie w obecnych warunkach wielu klientów liczy na elastyczność firmy WINTERSTEIGER i prosi o oferty wynajmu zamiast zakupu. Kostka nie uważa też, aby kryzys powstrzymał ekspansję poprzez przejęcia odpowiednich firm. „Obecnie nie będziemy dokonywać żadnych większych przejęć, ale nadal będziemy poszukiwać i kupować mniejsze firmy o rocznych obrotach sięgających do około 10 mln euro, które uzupełniają naszą działalność, a które możemy sfinansować z naszych nadwyżek pieniężnych”, podkreśla dyrektor finansowy.