08.04.2022

WINTERSTEIGER zbliża się do 200 mln EUR obrotu

Międzynarodowy producent maszyn i urządzeń z Ried im Innkreis ogłasza wyniki za 2021 r., które świadczą o powrocie na ścieżkę wzrostu i zysku. „Rok 2020 był trudny, 2021 lepszy, a 2022 będzie naprawdę dobry!” Tymi słowami powitał pracowników zarząd firmy WINTERSTEIGER na konferencji Town Hall Meeting w dniu 7 kwietnia 2022 roku. W konferencji udział wzięło 500 osób na miejscu i 600 osób z zagranicy dzięki transmisji na żywo.

 

Po poniesionej w 2020 roku stracie przed opodatkowaniem (EBT) w wysokości niespełna 10 mln EUR i spadku obrotów o 26%, w 2021 roku koncern powrócił na ścieżkę wzrostu i odnotował obrót na poziomie 168 mln EUR oraz zysk przed opodatkowaniem (EBT) w wysokości 6 mln EUR. „Warto zauważyć, że przez cały czas kryzysu mieliśmy dodatni bilans przepływów pieniężnych oraz dodatni wskaźnik EBITDA” — podkreślił wiceprezes ds. finansowych Harold Kostka. Dr Florestan von Boxberg jako dyrektor generalny jest natomiast przekonany, że mimo obecnych trudności z zaopatrzeniem WINTERSTEIGER w roku bieżącym ostatecznie wyjdzie z problemów spowodowanych pandemią i jego obrót po raz pierwszy przekroczy granicę 200 mln EUR. 

 

Pandemia zaskoczyła firmę, a zwłaszcza korzystające z produktów jej działu sportowego wypożyczalnie nart. W 2020 roku obrót w tym dominującym dotychczas sektorze działalności spadł aż o 30%. W 2021 roku wzrósł wprawdzie o 23%, ale nadal znajduje się wyraźnie poniżej poziomu sprzed kryzysu. Dopiero w 2022 r. można spodziewać się wzrostu powyżej wyników z 2019 r. „Jesteśmy dumni, że dział sportowy w tym trudnym okresie ani razu nie stracił płynności finansowej” — chwali Boxberg model biznesowy działu.SHARE:

WINTERSTEIGER spożytkował kryzys na akwizycje i ofensywę produktową.

W 2021 r. przejęto importera generalnego na Norwegię i Szwecję. Na początku 2022 r. przejęto większość udziałów w zaopatrującej dział obróbki drewna firmie budowy maszyn spod Stuttgartu oraz wykupiono mniejszościowy udział w pewnej wiedeńskiej firmie informatycznej. W zeszłym roku porządny wzrost odnotowano też w działach Seedmech — do 44 mln EUR (+38%) — oraz Woodtech — do 39 mln EUR (+18%).

 

Na wyniku za 2020 r. cieniem położyły się także koszty restrukturyzacji działu Metals, który od 2021 r. dzięki nowej strategii i dobrej pozycji wśród dostawców komponentów do pojazdów elektrycznych, a także wyraźnemu ukierunkowaniu na eksport, stał się relatywnie najbardziej rentownym z wszystkich czterech działów koncernu. „W 2021 r. wszystkie nasze działy osiągnęły zysk mimo znacznych inwestycji w przyszłość” — podkreśla Kostka. 

 

W 2022 r. każdy z czterech działów WINTERSTEIGER powinien osiągnąć obrót w wysokości około 50 mln, który dopuszcza jeszcze większą samodzielność. W ten sposób zarząd uzasadnia zaplanowane na ten rok przekształcenie czterech działów w samodzielne spółki oraz utworzenie spółki z o.o. zajmującej się produkcją i łańcuchem dostaw i strategicznego holdingu. „Delegujemy decyzje tam, gdzie będą mogły być podejmowane w sposób szybki i kompetentny” — opisuje Boxberg nową strategię. „Dzięki temu działy będą mogły jeszcze bardziej skupić się na potrzebach naszych klientów, a firmie produkcyjnej łatwiej będzie realizować strategię industrializacji naszych produktów”. „Holding będzie stanowił klamrę, realizując działania w zakresie finansów, IT, HR, kwestii prawnych, marketingu oraz fuzji i przejęć” — dodaje Kostka.

 

Wyniki WINTERSTEIGER AG za 2021 r.:

Obrót koncernu
Dział Sports
Dział Seedmech
Dział Woodtech
Dział Metals

168 mln EUR
64 mln EUR

44 mln EUR

39 mln EUR

21 mln EUR

EBT koncernu

5,9 mln EUR

EBITDA koncernu

17,6 mln EUR

Liczba zatrudnionych w koncernie

około 1100