08.04.2022

WINTERSTEIGER tar sikte på omsetning på 200 millioner euro

Den internasjonale maskin- og anleggsbyggegruppen fra Ried im Innkreis går tilbake til vekst og overskudd med resultattallene for 2021. «Året 2020 var tøft, 2021 bedre og 2022 blir meget bra!» Med disse ordene ønsket WINTERSTEIGER-styret sine ansatte velkommen til hybridmøtet den 7. april 2022, der rundt 500 kolleger fra Ried og ytterligere 600 deltok fra hele verden via livestream.

 

Etter et tap før skatt (EBT) på knappe 10 millioner euro i 2020 og en nedgang på 26 % i omsetning er konsernet tilbake i vekst igjen i 2021, og kunne rapportere en omsetning for konsernet på 168 millioner euro samt en gevinst før skatt (EBT) på 6 millioner euro. «Det er viktig å understreke at likviditeten så vel som EBITDA var positiv også under krisen», sa finansdirektør Harold Kostka. Administrerende direktør Dr. Florestan von Boxberg er overbevist om at WINTERSTEIGER på tross av den nåværende anskaffelseskrisen vil overvinne korona-knekken en gang for alle dette året, i tillegg til å komme over omsetningegrensen på 200 millioner euro for første gang i inneværende år. 

 

Pandemien rammet selskapet og spesielt skiutleiekundene i avdelingen Sports knallhardt. Omsetningen på det frem til da dominerende forretningsområdet gikk ned med 30 % i 2020. I 2021 gikk den opp igjen med 23 %, men den ligger likevel klart under nivået før krisen. Først i 2022 kan man regne med en økning til nivået fra 2019. «Vi er stolte over at Sports alltid var i stand til å gå i balanse i denne vanskelige fasen,» sa Boxberg, som er overbevist om avdelingens forretningsmodell.SHARE:

WINTERSTEIGER har benyttet krisen til å kjøpe opp selskaper og starte en produktoffensiv.

I 2021 ble hovedimportøren for Norge og Sverige kjøpt opp. I begynnelsen av 2022 overtok vi et maskiningeniørfirma for tredeler nær Stuttgart, samt at vi kjøpte en minoritetsandel i et IT-selskap i Wien. Avdelingene Seedmech og Woodtech vokste også sterkt i fjor til henholdsvis 44 millioner euro (+38 %) og 39 millioner euro (+18 %).

 

Resultatet for 2020 ble også påvirket av restruktureringskostnader i avdelingen Metals, som i 2021 utviklet seg til å bli den relativt mest lønnsomme av de fire avdelingene med en ny orientering og sterk posisjonering blant elektromobilitetsleverandører samt betydelig internasjonalisering. «I 2021 gikk alle avdelingene med overskudd til tross for høye fremtidsrettede investeringer », understreker Kostka. 

 

 

I 2022 vil WINTERSTEIGER nå en størrelse som gir oss mer uavhengighet, med en omsetning på rundt 50 millioner euro per avdeling. Med dette argumentet kunngjorde styret etableringen av de fire avdelingene som uavhengige selskaper, et produksjons- og forsyningsselskap og et strategisk holdingselskap som det store prosjektet for inneværende år. «Vi delegerer beslutningene dit de kan tas raskt og med kompetanse» forteller Boxberg under presentasjonen av omstillingen. «Dette vil gjøre det mulig for oss i avdelingene å fokusere enda mer på behovene til kundene, i tillegg til at produksjonsselskapet vil kunne rette enda tydeligere fokus på industrialiseringen av produktene våre.» Kostka la også til: «Holdingsselskapet samler finans, IT, HR, juridisk, markedsføring samt kjøps- og salgsaktiviteter.»

Tallene fra 2021 for WINTERSTEIGER AG:

Konsernets omsetning
Division Sports
Division Seedmech
Division Woodtech
Division Metals

168 mill. euro
64 mill. euro

44 mill. euro

39 mill. euro

21 mill. euro

EBT for konsernet

5,9 mill. euron

EBITDA for konsernet

17,6 mill. euro

Ansatte i konsernet

rundt 1100