TRC Board,
w pełni automatyczna naprawa powierzchni drewnianych

TRC Board, w pełni automatyczna naprawa powierzchni drewnianych

Naprawa pojedynczych desek.

TRC Board, w pełni automatyczna naprawa powierzchni drewnianych

Naprawa pojedynczych desek.

TRC Board jest modułową platformą do całkowicie automatycznej naprawy pojedynczych desek.
Ta instalacja przeznaczona jest dla warsztatów i zakładów przemysłowych o średniej wielkości produkcji. Służy ona do wykonywania perfekcyjnych napraw uszkodzeń powierzchni drewna. Ubytki są naprawiane kitem termoplastycznym lub organicznym dozowanym przez iniektory. Dokładne wyliczenie ilości wypełniacza i precyzyjne dozowanie zapobiega marnotrawstwu. 

 

Maszyna TRC Board może być wyposażona w liniał do pęknięć czołowych, tzn. również pęknięcia po stronie czołowej materiału są precyzyjnie mierzone i naprawiane. Ponadto możliwe jest wypełnianie również wszystkich ubytków w okolicach krawędzi.

 

Suma Twoich korzyści:

Wersja Duplex.

Instalacja może być zasilana jednocześnie dwoma różnymi wypełniaczami. Każdy z 2 agregatów naprawczych jest wyposażony w dodatkowy iniektor.

Chłodzony stół roboczy.

Chłodzony, ciągły stół roboczy z zewnętrznym układem chłodzenia umożliwia bezproblemowe naprawianie produktów z dużymi ubytkami, jak np. otwory po sęku na całej grubości lameli oraz lamel / warstw wierzchnich.

System manipulacyjny — manualny załadunek.

Podawanie jest tak skonstruowane, aby deski mogły być układane ściśle jedna na drugiej. W tej wersji jest także możliwe (zautomatyzowane) układanie desek warstwami na przenośniku poprzecznym.

System manipulacyjny — manualny wyładunek.

Maszyna TRC Board może być wyposażona w opcjonalny system przenośnika odprowadzającego, który umożliwia obsługę przez jednego operatora. System przenośnika odprowadzającego składa się z przenośnika poprzecznego i taśmy rolkowej. Taśma rolkowa jest połączona z przenośnikiem poprzecznym i odprowadza deski, które później są ręcznie układane w stos.

Skanowanie kontrolne.

W razie potrzeby możliwe jest wbudowanie drugiego skanera: służy on do kontroli jakości desek po naprawie.

Random Length.

Funkcja „Random Length” umożliwia obróbkę desek o różnej długości bezpośrednio po sobie, bez konieczności przeprowadzania prac regulacyjnych. 
W TRC Board ta funkcja stanowi standardowe wyposażenie.

Liniał do pęknięć bocznych i czołowych.

Liniały do pęknięć bocznych i czołowych są potrzebne, gdy uszkodzenie znajduje się na krawędzi deski. Są dostępne następujące uszczelki profilowe:

 

 • Wzdłużne uszczelki profilowe (prawe i lewe)
 • Czołowe i końcowe uszczelki profilowe
Handling system – manual removal.

Handling system – manual removal.

The TRC Board can be optionally equipped with a return conveyor system, which can be operated by just one person. The return conveyor system consists of a cross conveyor and a roller conveyor. The roller conveyor is connected to the cross conveyor and conveys the boards back so they can subsequently be stacked manually.

Control scan.

If required, a second scan unit can be integrated. It controls the quality of the boards following repair.

Random length.

The „Random Length“ function allows boards of different lengths to be processed directly one after another without the need for any adjustment. This function comes as standard with TRC Board.

Obszary zastosowania: 

 • Warstwy wierzchnie
 • Parkiety
 • Deski podłogowe 
 • Uszlachetnianie ­tarcicy
 • itp.

Wymiary drewna:

 • Długość min. / maks.: 500 mm / 3000 mm
 • Szerokość min. / maks.: 100 mm / 350 mm
 • Grubość min. / maks.: 
 • 3 mm / 30 mm (wariant TH), 
 • 9 mm / 30 mm (wariant OR)

Opcje:

Dysponujemy następującymi opcjami i możliwościami konfiguracji, z których możemy zbudować instalację idealnie zaspokajającą indywidualne potrzeby w zakresie wydajności, możliwości naprawy, przepływu materiałów itp.: 

Liczba agregatów naprawczych Od 1 do 3 iniektorów
Materiał wypełniający 
 • Termoplastyczny (TH)
 • Organiczny (OR)
Opcje do wariantów TH
 • Liniał do pęknięć bocznych i czołowych
 • Wersja Duplex
 • Chłodzony stół roboczy
System manipulacyjny
 • Manualny załadunek
 • Manualny wyładunek 
  • Przenośnik poprzeczny
  • Przenośnik odprowadzający
Przebieg procesu Skanowanie kontrolne

Instalacje referencyjne

TRC Board 2TH

 
 
 
 
 
Materiał wypełniajacy  Termoplastyczny (TH)
2 iniektory
System manipulacyjny Manualny załadunek i ­wyładunek
Opcje Liniał do pęknięć bocznych i czołowych, chłodzony stół roboczy
Przebieg procesu Bez skanowania kontrolnego
Zastosowanie Produkcja parkietów
Wymiary desek B: 100 mm – 350 mm
dł.: 920 mm – 2000 mm

Doradca klienta WINTERSTEIGER chętnie pomoże znaleźć rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb!

Kolejne produkty